Gå til indhold

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven

Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Vi har for nylig afholdt et temamøde, hvor vi har behandlet sager efter integrationsloven. Vi har efterfølgende lavet et praksisnotat med et bredt fokus på integrationslovens bestemmelser om vejledning og opkvalificering, boligplacering og integrationsansvar.

I notatet ser vi fx på danskbonus, som kan udbetales som et skattefrit engangsbeløb. Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan ansøge om en danskbonus. De skal selv søge kommunen på samme måde, som der søges om andre ydelser.
Læs mere om danskbonus og andre sager om fx anvisning af bolig og deltagelse i undervisning i praksisnotatet.
Læs praksisnotatet 

Sidst opdateret 22.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring