Gå til indhold

Marts 2022

I Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse et praksisnotat om aktivlovens § 34 og en praksisundersøgelse om kommunernes brug af virksomhedspraktik. Du kan også tilmelde dig relevante kurser samt et dialogmøde.

Praksisnotat om særlig støtte efter aktivlovens § 34 og særlig støtte beregnet på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig, billigere bolig.

Praksisnotatet omhandler sager om særlig støtte efter aktivlovens § 34, som handler om, hvornår kommunen skal yde særlig støtte beregnet på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig, billigere bolig. Sagerne handler også om, fra hvilket tidspunkt kommunen må beregne den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige og billigere bolig.

Læs praksisnotatet her.

Praksisnotat om tilbagebetaling af kontanthjælp mv. på grund af formue eller indtægter.

Praksisnotat omhandler, hvornår kommunen kan kræve tilbagebetaling af ydelser, når borger har tilsidesat sin oplysningspligt eller har modtaget hjælpen uberettiget mod bedre vidende.

Læs praksisnotatet her.

Praksisundersøgelse om kommunernes brug af virksomhedspraktik

Ankestyrelsen har set på praksis i konkrete sager efter nye regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft den 1. januar 2020.

Læs undersøgelsen her.

 

Kurser og læring

Åbent dialogmøde

Ankestyrelsen holder i 2022 sit første virtuelle dialogmøde på beskæftigelsesområdet d. 31. marts 13.00-15.00.  På mødet præsenteres blandt andet seneste nyt på sanktionsområdet og relevante principmeddelelser, samt en vidensopsamling på beskæftigelsesområdet.

Tilmeld dig dialogmødet her.

 

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.
Her er et udpluk:

Den 31. marts 2022 i København: Særlig støtte efter aktivlovens § 34 (tilmeldingsfrist den 24. marts 2022)

Den 7. april 2022 i Horsens: Særlig støtte efter aktivlovens § 34

Den 26. april 2022 – halvdags online-kursus: Sygedagpengelovens regler om manglende medvirken (§21)

Den 31. august 2022 i Horsens: Kursus om beregning af hjælp til forsørgelse, når indtægter efter reglerne i aktivloven skal trækkes fra hjælpen

Den 8. september 2022 i København: Kursus om beregning af hjælp til forsørgelse, når indtægter efter reglerne i aktivloven skal trækkes fra hjælpen

Se alle vores betalingskurser her.

Sidst opdateret 11.07.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring