Gå til indhold

Udvidet mulighed for at stå på både national og international venteliste til adoption

Den 17. april 2024 trådte en regelændring i kraft i bekendtgørelsen om adoption, der gør det muligt for godkendte ansøgere at stå på venteliste til både national og international fremmedadoption, selvom DIA (Danish International Adoption), har sendt ansøgernes sag til afgiverlandet.

Den ændrede regel betyder, at de ansøgere, hvis sag er sat i bero i udlandet på grund af DIA’s beslutning om en kontrolleret afvikling af DIA's formidlingsvirksomhed, har mulighed for at stå på den nationale venteliste, selvom deres sag er sendt til afgiverlandet.  

Muligheden for at stå på både national og international venteliste gælder ikke for de godkendte ansøgere, der har accepteret at adoptere et barn, som Adoptionsnævnet har bragt i forslag, eller hvor den udenlandske samarbejdspart i deres sag har bragt et konkret barn i forslag. 

De ansøgere, der har en verserende sag i DIA og som ønsker eller overvejer at blive skrevet på Adoptionsnævnets venteliste til national adoption, skal kontakte Familieretshuset, som også vejleder om national adoption. Familieretshuset sender ansøgernes godkendelsessag til Adoptionsnævnet, hvis de ønsker at stå på den nationale venteliste. Ansøgere kan også kontakte Ankestyrelsen eller DIA, hvis de ønsker vejledning i forbindelse med regelændringen. 

De ansøgere, der allerede står på begge lister, skal ikke foretage sig noget på grund af den oplyste regelændring. 

Du kan se regelændringen her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/394 

Sidst opdateret 23.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring