Gå til indhold

Juni 2023

I nyt om Børn for juni kan du blandt andet læse om en undersøgelse om koordineret tværgående indsats ved problematisk skolefravær hos børn med handicap og om  tilsynets opfølgning på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge. Du kan også læse en kommentar om Barnets lov, hvor ankechef Jannie Bjørn Kristensen skriver om forventningerne til loven.

Ankechefens kommentar
Der er fra alle sider store forventninger til den kommende Barnets lov. En lov, der blandt andet skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt de indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og som skal sikre, at de får den rette hjælp i tide. En Lov, der ligeledes skal afspejle et tidssvarende børnesyn, og sikre at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus.
Læs hele ankechef Jannie Bjørn Kristensens kommentar

Opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner
Reglerne om særlige institutioner i serviceloven er komplicerede. Hvornår er betingelserne for en anbringelse på en særlig institution opfyldt, og hvem har kompetencen til at træffe de forskellige afgørelser? De og andre emner vil vi komme ind på i denne artikel om anbringelser på særlige institutioner.
Læs hele artiklen

Tilsynet følger nu op på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge i forhold til Børnesagsbarometret
Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen følger nu op overfor 26 kommuner i forhold til overholdelse af reglerne om bl.a. børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efter serviceloven. Baggrunden er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge – også kaldet Børnesagsbarometeret.
Læs hele artiklen

Ny dom fra Menneskerettigheds-domstolen om stedbarnsadoption og surrogataftaler
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 6. december 2022 dom i en sag om stedbarnsadoption på baggrund af en kommerciel surrogataftale.
Sagen handler om et afslag på stedbarnsadoption af to børn, som er født på baggrund af et surrogatforhold. Da der var ydet betaling for surrogatforholdet, var der sket en overtrædelse af betalingsforbuddet i adoptionslovens § 15.

Læs hele artiklen her

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 25. oktober 2023 i København: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 1. november 2023 i Vejle: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 7. november 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Den 14. november 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Læs mere i vores kursuskatalog

Sidst opdateret 06.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring