Gå til indhold

September 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om flere af Ankestyrelsens nye undersøgelser på området, blandt andet om kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg samt om kommunernes brug af børnehuse i sager om børneovergreb. Du kan også finde vores undersøgelse om udfordringerne ved, at anbringelsessteder ikke har adgang til børns it-platforme. Herudover kan du desuden læse om det nye Børnesagsbarometer for 2023. Vi ønsker dig god læselyst.

Børnesagsbarometeret 2023

Ankestyrelsen har for fjerde år i træk udgivet Børnesagsbarometeret. I år har vi gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2020. Vi kan derfor se, om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen har udviklet sig i perioden. Når vi sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2020 og 2023, ser vi, på tværs af de deltagende kommuner, ikke væsentlige ændringer i den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge.

Læs nyheden

Læs undersøgelsen

Undersøgelse af kommunernes brug af børnehuse i sager om overgreb mod børn

Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke forhold som har betydning for, om kommunerne involverer børnehusene i sager, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod børn, og hvilke årsager der kan være til, at kommunerne underlader at involvere børnehusene i tilfælde, hvor de, jf. bekendtgørelsen, burde.

Læs undersøgelsen

Ny undersøgelse: Hverdagen kan blive udfordret, når anbringelsesstedet ikke har adgang til barnets it-platforme

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, har anbringelsesstedet ikke adgang til barnets it-platforme, selvom barnets hverdag foregår hos anbringelsesstedet. Det kan skabe praktiske udfordringer, når barnet for eksempel skal til lægen eller på ferie. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. 

Læs undersøgelsen

Ny undersøgelse: Kommunerne er tilbageholdende med at bruge forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Kommunerne skal gøre brug af servicelovens bestemmelser om forældrepålæg og børne- og ungepålæg, når de vurderer, at der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og et frivilligt samarbejde ikke er muligt. Selv om lovgivningen kræver, at kommunerne bruger bestemmelserne, sker det sjældent. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser en række årsager til, at kommunerne er tilbageholdende med at bruge bestemmelserne. Undersøgelsen viser også, at kommunerne i flere sager udsteder pålæg til borgere, der er uden for personkredsen på grund af individuelle vanskeligheder som fx psykisk sygdom.

Læs undersøgelsen

Læs artiklen om undersøgelsen

Læs nyheden

 

KURSER OG LÆRING

Gratis e-læring om forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet

Kurset er tænkt til dig, der er ny sagsbehandler, og som skal have hjælp til at finde rundt i de mange begreber og regler, der knytter sig til arbejdsopgaven. Kurset indeholder vigtige pointer om afgørelsesbegrebet, sagsoplysning, partshøring, begrundelsen og klagevejledning. 

Tilmeld dig e-læringsforløbet

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 1. november 2023 i Vejle: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 7. november 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Den 14. november 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Læs mere i vores kursuskatalog


LEDIGE STILLINGER

Neurologisk speciallægekonsulent til arbejdsskadevurderinger i Ankestyrelsen

Du er en fagligt dygtig og opdateret neurolog, der præcist kan vurdere og formidle omfang og årsagssammenhænge mellem en arbejdsskade og følgevirkninger. Du har desuden overskud og interesse for at løse speciallægekonsulentopgaver i tæt samarbejde med jurister ved siden af din faste overlægestilling som neurolog.

Læs mere og søg inden 25. september 2023

Advokater og jurister til at føre retssager på arbejdsskadeområdet

Vi søger dig, der er advokat, advokatfuldmægtig eller sagsbehandler, gerne med solid erfaring inden for arbejdsskaderetten eller personskadeerstatning, og som har lyst til både at føre retssager og behandle administrative sager.

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Jurister, der vil gå i retten i sager om børn og unge

Er du en fagligt stærk jurist med en træfsikker dømmekraft og respektfuld optræden? Har du lyst til både konkret sagsbehandling ved skrivebordet og at møde i retterne rundt om i landet?

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Økonomimedarbejder (HK) til Ankestyrelsen i København

Har du styr på administration på økonomiområdet? Har du flair for tal og kvalitetsbevidst? Er du god til dialogen og samarbejdet på tværs i en organisation? Og holder af struktur og systemer - Så har vi en ledig plads til dig i vores økonomiteam i Ledelse og Økonomi.

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Sidst opdateret 22.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring