Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2024 – Der er ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af kommunernes sagsbehandling om udsatte børn og unge

Ankestyrelsen har for femte år i træk udgivet Børnesagsbarometret. I år har vi gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2021. Vi kan derfor se, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen har udviklet sig de sidste fire år. Når vi sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2021 og 2024 på relevante sagsområder, ser vi ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge i de deltagende kommuner.

Børnesagsbarometret 2024 er det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter serviceloven, da barnets lov er trådt i kraft 1. januar 2024.

Der er dog fortsat sagsområder i barometret, som er relevante for kommunernes sagsbehandling. Det drejer sig blandt andet om inddragelse, 4-månedersfristen og den første opfølgning, som kommunerne skal foretage senest tre måneder efter, at støtten er iværksat.

Børnesagsbarometret 2024 viser blandt andet, at kommunerne:

  • overholder kravet om at afholde børnesamtale forud for afgørelsen om støtte i 65 procent af sagerne. I Børnesagsbarometret 2021 blev kravet overholdt i 61 procent af sagerne.
  • udarbejder den børnefaglige undersøgelse indenfor 4-måneder i 50 procent af sagerne. I Børnesagsbarometret 2021 skete det i 60 procent af sagerne.
  • lever op til kravet om at lave opfølgning inden for de første tre måneder efter, at foranstaltningen er iværksat i 75 procent af sagerne. Det er ikke muligt at sammenholde disse tal med Børnesagsbarometret 2021.

 Hent undersøgelsen

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.  Børnesagsbarometret 2024 er den sidste undersøgelse som omhandler sager, der er behandlet efter serviceloven. Fremadrettet vil Børnesagsbarometret omhandle sager, som er behandlet efter barnets lov.

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

  • Faglig udredning
  • Inddragelse
  • Valg af relevant indsats
  • opfølgning

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor man udtrykker sin bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Børnesagsbarometret 2024 er baseret på i alt 724 sager fra 27 kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

Hvordan vil Ankestyrelsen medvirke til at styrke den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge?

Kommunalbestyrelsens opfølgning

Ankestyrelsen beder de deltagende kommuner om at behandle Børnesagsbarometrets resultater på et møde i kommunalbestyrelsen.

Læringsaktiviteter

I stedet for en opfølgning på den enkelte kommunes resultater i Børnesagsbarometret 2024 tilbyder Ankestyrelsen i år en ”Implementeringsstatus”.

Desuden tilbyder Ankestyrelsen følgende læringsaktiviteter, der har til formål at understøtte kommunernes sagsbehandlingskvalitet på området for udsatte børn og unge:

  • Besøg af læringsteam i den enkelte kommune
  • Task Forcen på området udsatte børn og unge
  • Kurser, herunder kurser i 3. og 4. kvartal 2024 målrettet kommunernes børn- og ungeudvalg

Læs mere om Ankestyrelsens læringsaktiviteter 

Sidst opdateret 12.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring