Gå til indhold

Sådan skal sager om tilbagebetaling pga. uforsvarlig økonomi i aktivlovens forstand behandles

Ankestyrelsens principmeddelelse 14-23 fastslår, at aktivlovens regler om tilbagebetaling af hjælp pga. uforsvarlig økonomi ikke kan bruges, hvis en borger har brugt midler, der er undtaget fra at skulle bruges til forsørgelse. Principmeddelelsen behandler desuden spørgsmålet om, hvornår en borger ved eller bør vide, at vedkommende vil få brug for hjælp.

Af fuldmægtig Mette Jønsson 

Principmeddelelsen behandler dog kun to af elementerne i vurderingen af, om en borger kan bevilges hjælp med tilbagebetalingspligt på grund af uforsvarlig økonomi. Derfor har vi lavet en vejledning, der beskriver gældende regler og praksis på området og gennemgår systematikken samt de vurderinger, kommunerne skal foretage i disse sager. 

Kommunen kan bevilge hjælp efter aktivloven med tilbagebetalingspligt, hvis en borger har udvist uforsvarlig økonomi. Det kan både være i en ansøgningssituation eller i et forløb, hvor borgeren allerede modtager hjælp, og hvor borgeren har brugt fx en formue uforsvarligt i stedet for at bruge den til forsørgelse. 

For at kunne træffe en korrekt afgørelse om tilbagebetaling af hjælp pga. uforsvarlig økonomi skal kommunen foretage en række vurderinger. Det er Ankestyrelsens erfaring, at systematikken og de enkelte elementer i den samlede vurdering af, om en borger har udvist uforsvarlig økonomi, kan give udfordringer. 

I vejledningen beskriver vi de gældende regler og den gældende praksis på området. Vi beskriver også de vurderinger, kommunen skal foretage, og de kriterier, kommunen kan inddrage, når kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling pga. uforsvarlig økonomi. 

Hent vejledning 

Sidst opdateret 10.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring