Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Engagerede medarbejdere skaber grøn omstilling i Ankestyrelsen

31.03.2023

Ankestyrelsen har som en af de første statslige institutioner etableret et bæredygtighedsråd, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Ny dom fra Menneskerettigheds-domstolen om stedbarnsadoption og surrogataftaler

30.03.2023

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 6. december 2022 dom i en sag om stedbarnsadoption på baggrund af en kommerciel surrogataftale.

Tilsynet følger nu op på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge i forhold til Børnesagsbarometret

29.03.2023

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen følger nu op overfor 26 kommuner i forhold til overholdelse af reglerne om bl.a. børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efter serviceloven. Baggrunden er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge – også kaldet Børnesagsbarometret.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

28.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis satser og danskbonus efter aktivloven samt udlandsophold og dets betydning for borgerens ydelse.

Ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen

23.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelse.

Nyt rådgivningstilbud om minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

21.03.2023

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder nu som noget nyt gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen overfor minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner.

Nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension

16.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension.

Ankestyrelsen har afgjort cirka 3.900 klager over Udbetaling Danmark i 2021

16.03.2023

Udbetaling Danmark er blevet bedre til at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen. I 2021 har vi stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelse i 90 pct. af afgørelserne. Det er et fremskridt i forhold til året før, hvor vi stadfæstede 84 pct. af afgørelserne.

Ny praksisundersøgelse: Sager om tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen hjemviser på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag

13.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvilke typer oplysninger, der mangler i sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i de gennemgåede sager oftest mangler lægelige oplysninger, og at det ofte er i sager, hvor der er konkurrerende eller forudbestående sygdomme.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

13.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

10.03.2023

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Ny undersøgelse: Håndtering af underretninger om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund kan kræve særlig opmærksomhed i kommunerne

07.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners erfaringer og udfordringer i sager om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund, og hvordan kommunerne kan håndtere disse udfordringer – fx ved at arbejde mere med netværksafdækning.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2023

06.03.2023

Læs om vores nye principmeddelelser om kompressionsstrømper og ændret praksis om hjælp til ekstraudgifter, fokuseret tilsyn på det sociale område, en ny undersøgelse af Joannahuset, øget telefonisk kontakt til borgere med arbejdsskadesager og stigninger i omgørelsesprocenter i 2022.

Ny minianalyse: Kommunerne aftaler præcise formål ved virksomhedspraktik

06.03.2023

Denne minianalyse sammenholder viden fra to tidligere undersøgelser om virksomhedspraktik samt nye tal på området. Den viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

02.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skifte. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært for dem at underbygge et skånsomt skift

Årsrapporten 2022 Klagenævnet for Specialundervisning

28.02.2023

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Nyhedsbrev fra det kommunale og regionale tilsyn - februar 2023

24.02.2023

I nyhedsbrevet for februar kan du læse otte nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

31.01.2023

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

Ny undersøgelse om erfaringer med henvendelser fra unge til ungekrisecenteret Joannahuset

30.01.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan unge benytter sig af og oplever Joannahuset, samt hvordan udvalgte kommuner og Joannahuset oplever samarbejdet om de unges situationer. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommuner og unge oplever, at Joannahuset skaber værdi for børn og unge i krise eller kriselignende situationer, men at både kommunerne og Joannahuset oplever udfordringer i samarbejdet om de unges situationer.

Nyhedsbrev januar 2023 fra det kommunale og regionale tilsyn

26.01.2023

I nyhedsbrevet for januar kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen sætter nye projekter i gang for at komme tættere på borgerne

20.01.2023

Telefonopkald og forklarende animationsfilm skal hjælpe borgere til en styrket dialog med Ankestyrelsen om deres sager. Idéerne til projekterne er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

Kommunerne kan justere hjælp til borgerne i tilfælde af leveringshindringer

17.01.2023

I nogle tilfælde kan kommunerne ikke levere den bevilgede hjælp til borgerne. Ankestyrelsen har undersøgt, hvornår kommunerne kan justere i hjælpen, og hvordan justeringerne så skal ske.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.01.2023

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom

05.01.2023

Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

20.12.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis sanktion for udeblivelse fra tilbud og sanktion for manglende meddelelse af sygdom.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2022

15.12.2022

Læs om vores nye principmeddelelser 16-22, 23-20 og 40-22 på henholdsvis børne- og arbejdsskadeområdet. Du kan også læse om Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, blive klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger og endelig læse om Ankestyrelsens fortsatte fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet.

Ankestyrelsens julequiz – test din viden

14.12.2022

Hvor godt kender du Ankestyrelsen og vores fagområder? Test din viden i vores jule-quiz, hvor vi også har fundet på lidt svære spørgsmål til de særligt jura-interesserede.

Masser af vedkommende kurser i 2023

14.12.2022

Ankestyrelsen er klar med kursuskataloget for 2023, og du kan allerede nu tilmelde dig en lang række af spændende og højt faglige kurser. Ankechef Henrik Horster fortæller om det væsentlige ved at kende loven og den nyeste praksis, når man arbejder med borgeres retssikkerhed.

Nye praksisnotater inden for serviceloven

13.12.2022

To nye praksisnotater ser på henholdsvis praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet og regler og praksis ved borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ankestyrelsens webankeskemaer er overgået til en ny løsning

10.12.2022

Den eksisterende Webankeskema-løsning er blevet afløst af en ny løsning, Blanketmotoren. Den nye løsning drives af Erhvervsstyrelsen, og flere myndigheder anvender allerede løsningen i dag til indsendelse af blanketter.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring