Gå til indhold

Samtlige kommuner vil få præciseret gældende lovgivning og praksis om at involvere sig i udenrigspolitiske anliggender

Det er det kommunale tilsyn, der vil præcisere gældende lov om udenrigspolitiske anliggender. Det sker, efter at tilsynet har modtaget flere henvendelser om kommuner, der involverer sig i udenrigspolitiske anliggender.

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har modtaget henvendelser om kommuner, der er kommet med meningstilkendegivelser i forbindelse med internationale konflikter og mulighed for donationer til konfliktramte områder/lande. Derfor vil tilsynet præcisere reglerne på området til kommunerne.
I første omgang vil tilsynet i en generel udtalelse præcisere gældende ret for kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender. Den generelle udtalelse vil blive sendt til alle landets kommuner, så de er opmærksomme på reglerne og praksis.
Derudover vil tilsynet konkret følge op over for relevante kommuner. Aktuelt har tilsynet to verserende sager. Det drejer sig om Albertslund Kommune og Næstved Kommune.

Om det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at regioner og kommuner overholder de regler, der gælder for offentlige myndigheder. Som tilsynsmyndighed prioriterer vi sager af generel og væsentlig betydning, og vi anser vejledning af kommuner og regioner i korrekt administration for en vigtig del af tilsynsopgaven.

Tilsynet afgiver:
•  udtalelser om, hvorvidt kommunen eller regionen har administreret i overensstemmelse med lovgivningen.
•  forhåndsudtalelser til kommuner og regioner om juridiske spørgsmål, så de kan sikre, at deres fremtidige dispositioner holder sig inden for lovens rammer.
•  vejledning om tilsynets praksis gennem nyhedsbreve og artikler om tværgående kommunalretlige problematikker.

Sidst opdateret 26.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring