Gå til indhold

Ny undersøgelse om adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne

Ankestyrelsens undersøgelse af adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne viser blandt andet, at formidlingen var præget af et ureguleret formidlingssystem og en uheldig incitamentsstruktur, hvor store pengebeløb blev overført mellem de danske og sydkoreanske organisationer i forbindelse med adoptionerne.

Ankestyrelsens nye undersøgelse om adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne er foretaget for at give adopterede mulighed for at få en bredere og dybere indsigt i den kontekst og det system, som deres adoption blev gennemført i.

Undersøgelsen viser, at den mangelfulde regulering af formidlingssystemet og de sydkoreanske regler om familieregistrering skabte et råderum for de sydkoreanske organisationer til at ændre den adopteredes identitet og baggrundshistorie i de officielle sydkoreanske dokumenter og i de oplysninger, der forelå i den sag, der blev sendt til Danmark om barnet. Inden for rammerne af de dagældende regler i Sydkorea var det dermed muligt at ændre oplysninger om barnets baggrund og bortadoptere et barn uden de biologiske forældres vidende.

Læs mere om undersøgelsen og hent rapporten her

Om baggrunden for undersøgelsen

Undersøgelsen er blevet gennemført på baggrund af en række problemstillinger, som organisationen Danish Korean Rights Group (DKRG) rejste om den internationale adoptionsformidling fra Sydkorea til Danmark. Ankestyrelsen indhentede herefter information om problemkomplekset fra blandt andet DIA (Danish International Adoption), den danske ambassade i Seoul og centralmyndigheder i andre modtagerlande.

I den proces, og efter den sydkoreanske Truth and Reconciliation Commission i december 2022 besluttede at efterforske de mere end 300 konkrete adoptionssager, som DKRG havde indsendt til kommissionen på grund af mistanke om ulovlig adfærd, vurderede Ankestyrelsen, at karakteren af de informationer, der var tilvejebragt, pegede på, at adoptionsformidlingen fra Sydkorea i 1970’erne og 1980’erne havde været præget af systematisk ulovlig adfærd i Sydkorea.

Ankestyrelsen iværksatte derfor i januar 2023  en undersøgelse af de danske adoptionsformidlende organisationers formidlingssamarbejde med Sydkorea i perioden 1. januar 1970 til 31. december 1989.

Læs om Ankestyrelsens kompetence til og opgave med at afdække historiske adoptioner her Retningslinjer — Ankestyrelsen (ast.dk))

Sidst opdateret 25.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring