Gå til indhold

Status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

Ansøgere, der har accepteret matching, fortsætter deres sag i Danish International Adoption(DIA). Flere forhold gælder for øvrige ansøgere.


De ansøgere, der har accepteret et matchningsforslag, og venter på at rejse ud og hjemtage barnet, fortsætter deres sag i DIA efter de procedurer og regler, der gælder for dette.

Ankestyrelsen har i samarbejde med DIA kortlagt, hvor hver enkelt af DIA’s øvrige ansøgere befinder sig i adoptionsprocessen, herunder hvilke lande de står på venteliste til adoption fra.

Disse ansøgeres muligheder for at færdiggøre et internationalt adoptionsforløb afhænger af en række forskellige faktorer.

Det vil blandt andet afhænge af, hvilken struktur disse adoptioner vil skulle afsluttes i efter DIA’s ophør, da de almindelige ventetider i et internationalt adoptionsforløb rækker ud over DIA’s forventede afviklingsperiode. Det vil også afhænge af, om DIA’s nuværende samarbejdsparter i afgiverlandene vil fortsætte samarbejdet med DIA i afviklingsperioden eller med en potentiel anden aktør efter DIA’s ophør.

Ankestyrelsen har orienteret DIA´s samarbejdsparter og de relevante myndigheder i disse lande om den aktuelle situation.

Læs tidligere nyhed om status her

Sidst opdateret 12.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring