Gå til indhold

Aktuel status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

Danish International Adoption (DIA) har den 16. januar 2024 meddelt, at bestyrelsen har besluttet at afvikle formidlingen af internationale adoptioner på baggrund af sanktioner fra Ankestyrelsen og Social- Bolig og Ældreministeriet.

Nedenfor opridser vi, hvad Ankestyrelsen har sat i gang, efter at Danish International Adoption (DIA) har meddelt, at institutionen ønsker at afvikle formidlingen af internationale adoptioner.

Verserende sager
Ankestyrelsen planlægger i samarbejde med DIA det videre forløb for de berørte familier.

Ankestyrelsen har taget telefonisk kontakt til alle ansøgere på DIA’s landeventelister og vejledt dem.

De ansøgere, der har accepteret et matchningsforslag, og venter på at rejse ud og hjemtage barnet, kan fortsætte deres sag i DIA efter de procedurer og regler, der gælder for dette. Alle øvrige ansøgere er oplyst om, at vi i samarbejde med DIA er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med deres sag.

Ankestyrelsen vil selv på ny kontakte alle ansøgere på listen, når vi ved mere. I mellemtiden er man velkommen til at kontakte Ankestyrelsen på 33 41 12 00 (mandag til fredag fra klokken 09 til 15) eller via ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk.

Afsluttede sager
DIA har fortsat ansvar for at behandle PAS henvendelser (afsluttede adoptionssager) i afviklingsperioden.

Det følger af DIA’s akkrediteringsvilkår, at når DIA’s opbevaringspligt ophører, er DIA forpligtet til at overdrage deres arkivalier til Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Ved overdragelse af arkivalier til Rigsarkivet skal DIA indgå aftale med Rigsarkivet om offentlig tilgængelighed til DIA’s arkivalier. Sagerne inkluderer DIA’s sager men også de adoptionssager, som er behandlet af Glemte Børn, AC Børnehjælp og DanAdopt og sager med generelle oplysninger om DIA’s, Glemte Børns, AC Børnehjælps og DanAdopt’s formidlingsvirksomhed. Overdragelsen skal ske i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

Ankestyrelsen fører i afviklingsperioden tilsyn med DIA’s overdragelse af de fysiske og digitale sager til Rigsarkivet.

Baggrund
Ankestyrelsen varslede den 12. januar 2024 DIA om, at det indstilles til social- og boligministeren, at samarbejdet med Sydafrika stoppes endeligt. Ankestyrelsen besluttede også, at der var behov for at gennemgå DIA´s samarbejde med alle lande, som DIA samarbejder med om adoptionsformidling, Fillippinerne, Indien, Thailand, Taiwan og Tjekkiet.

DIA meddelte den 16. januar 2024, at bestyrelsen havde besluttet at igangsætte en kontrolleret afvikling af DIA’s virke som formidler af internationale adoptioner. 

Læs agterskrivelse

Læs orienteringsbrev

Læs brev om skærpet tilsyn

Link til  DIA’s hjemmeside: Adoption i flere lande | DIA (d-i-a.dk)

Sidst opdateret 26.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring