Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, november 2016

16.11.2016

Læs om at skrive en afgørelse, sandsynliggørelse af merudgifter, tidligt og forebyggende arbejde, anbringelse af nyfødte uden samtykke, grønlandske arbejdsskaderegler, praksisundersøgelser og udslusning ved nationale adoptioner.

Invitation til konference den 21. november

02.11.2016

Hvor skal arbejdskraften komme fra? - personer med handicap er en del af løsningen.

Flere fik førtidspension i andet kvartal 2016 end i kvartalet før

28.10.2016

I 2. kvartal 2016 fik 1.809 borgere førtidspension. I 1. kvartal 2016 var tallet lidt lavere, nemlig 1.651.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om integrationsydelse

27.10.2016

Der har været rejst tvivl om retstilstanden i sager om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU-land. Ankestyrelsen genoptager derfor en række sager for at afklare spørgsmålet.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2016

26.10.2016

Nye principafgørelser:

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 oktober 2016

24.10.2016

Denne gang om mere ensartet kritik, at skaffe oplysninger i en sag, årsløn for selvstændigt erhvervsdrivende, hvornår digitale breve kommer frem, hjælp til begravelsesudgifter, at dokumentere tidsforbrug og ny ansøgningsrunde for task forcen.

Ankestyrelsen undersøger tilfredsheden blandt brugerne

30.09.2016

Ankestyrelsens brugere bliver i løbet af efteråret spurgt til deres tilfreds med styrelsen.

Indblik i Ankestyrelsens arbejde i 2015

26.09.2016

Ankestyrelsens årsredegørelse 2015 til Det Rådgivende Praksisudvalg er netop udkommet. Redegørelsen giver et overblik over styrelsens arbejde på det kommunale beskæftigelses – og socialområde samt dele af børneområdet – både i tal og med eksempler.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen sommer 2016

08.09.2016

Ankestyrelsen har afgjort principielle sager inden for det kommunale område.

Ankeskemaet går på pension den 1. september

19.08.2016

Pdf-ankeskemaet, som kommunerne nu bruger til at sende klager ind til Ankestyrelsen, bliver erstattet af en ny og smartere webformular fra den 1. september 2016.

Flere førtidspensionister i 2015

14.07.2016

12 procent flere fik førtidspension i 2015 end i 2014, viser Ankestyrelsens årsstatistik. Den viser også, at gennemsnitsalderen for førtidspensionister i 2015 var 48,1 år.

Udbetaling Danmark får ret i otte ud af ti klagesager

Ankestyrelsen | 07.07.2016

Ankestyrelsens redegørelse viser dog, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer – særlig med reglerne om at sende klager videre, at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Endnu flere tilfredsstillende kommunale revisionsberetninger i 2014

04.07.2016

Flere af kommunernes revisionsberetninger var tilfredsstillende i 2014 end året før. Det viser Ankestyrelsens årlige gennemgang af beretningerne.

Ny praksis for at beregne klagefrister

01.07.2016

Ankestyrelsen ændrer praksis for at beregne klagefrister for fysiske og digitale breve.

Lille fald i antallet af brugere på landets bosteder

29.06.2016

Antallet af brugere af bosteder faldt fra 2014 til 2015. Samtidig opholder brugerne sig længere tid på landets bosteder og herberger, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Kommuner har svært ved at bruge reglerne om sanktion til borgere på kontanthjælp rigtigt

29.06.2016

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes anvendelse af fire sanktionsbestemmelser over for modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp. Undersøgelsen viser blandt andet, at lidt over halvdelen af sagerne ville være blevet ændret, hvis borgeren havde klaget.

Lidt færre fik førtidspension i første kvartal 2016 end kvartalet før

13.06.2016

I 1. kvartal 2016 var der færre tilkendelser af førtidspension end i 4. kvartal 2015. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2016

08.06.2016

Ankestyrelsen har afgjort principielle sager inden for det kommunale område.

Tre års forældelsesfrist gælder også i genoptagede sager om sygedagpenge

07.06.2016

Fristen for forældelse er tre år i sygedagpengesager, hvor Højesteret har ændret praksis.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2016

27.05.2016

Læs om nye regler for klager til Ligebehandlingsnævnet, uarbejdsdygtighed, samarbejde i kommunerne, Klagenævnet for Specialundervisning, dom om overvåget samvær, samarbejdschikane og tilbagebetaling af hjælp.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen forår 2016

20.05.2016

Ankestyrelsen har afgjort principielle sager inden for det kommunale område og arbejdsskade.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om forældelse af arbejdsskader

18.05.2016

Ankestyrelsen genoptager et antal arbejdsskadesager, som er afgjort efter et forkert regelsæt. Det sker efter, at Højesteret har ændret Ankestyrelsens praksis i sager om forældelse af arbejdsskader.

Invitation til temamøde

18.05.2016

Ankestyrelsen inviterer igen til temamøde på arbejdsskadeområdet for fagforbund, forsikringsselskaber og andre professionelle aktører.

Temaeftermiddag for nuværende og kommende adoptivforældre

13.05.2016

Få to timers inspiration om følelserne i familien.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2016

13.04.2016

Læs om kassekredit og formue, kontanthjælp og opholdskommune, botilbud, anbringelse på eget værelse og vejledning før en sanktion.

De fleste afgørelser om uarbejdsdygtighed i sager om sygedagpenge er rigtige

12.04.2016

Kommunerne kommer frem til den rigtige afgørelse i 85 procent af sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven. Dog inddrager kommunerne ikke arbejdsgiverne nok under sagens forløb. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af 115 sager om sygedagpenge.

Lidt flere nye førtidspensionister i 2015

08.04.2016

I 2015 var der lidt flere tilkendelser af førtidspension end i 2014. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

31.03.2016

Nu udbyder Task forcen på handicapområdet igen et langt analyseforløb. Kommuerne kan frem til den 18. maj 2016 klokken 12 søge om forløb på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen første kvartal 2016

21.03.2016

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager inden for det kommunale område og arbejdsskadeområdet.

Adoptioner fra Etiopien stopper

18.03.2016

Social- og indenrigsministeren har besluttet at stoppe adoptionsformidlingen fra Etiopien.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 08.12.2020

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring