Gå til indhold

Ny undersøgelse om kommuners praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet

Ankestyrelsen har undersøgt syv kommuners erfaringer og praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn.

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen set nærmere på kommunernes erfaringer med efterværnsbestemmelsen og andre udvalgte bestemmelser efter serviceloven.

Efterværnsbestemmelsen skal hjælpe og støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet. Det sker, når de fylder 18 år, hvor de juridisk set bliver voksne og derved myndige.

I undersøgelsen fortæller flere kommuner, at det er svært at vurdere kravene for, hvornår unge er i personkredsen for efterværn. Undersøgelsen viser, at der derfor kan være stor variation i fortolkningen af bestemmelsen på tværs af kommunerne og dermed også, hvilke unge der får eller ikke får efterværn, og hvornår efterværn bliver afsluttet.

Ud over at belyse kommunernes erfaringer med efterværnsbestemmelsen, berører undersøgelsen også kommunernes erfaringer med udvalgte bestemmelser i serviceloven, som kan gives til unge i udsatte positioner i overgangen til voksenlivet.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og indgår i et større analysearbejde som led i den nytænkning af efterværnsområdet, der er beskrevet i aftaleteksten ”Børnene Først”.

Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 15.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring