Gå til indhold

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles. Vi har for nyligt afholdt et temamøde, der omhandlede to områder i aktivloven. De to praksisnotater har fokus på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Aktivlovens § 34
Det første nye praksisnotat handler om aktivlovens § 34 om særlig støtte og rimelig billigere bolig. I det kan du blandt andet læse om, hvornår kommunen skal yde særlig støtte, der beregnes på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig, billigere bolig.

Notatet fortæller også, fra hvilket tidspunkt kommunen må beregne den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige og billigere bolig.

Læs notatet her

Aktivlovens § 91
Det andet nye praksisnotat handler om aktivlovens § 91 om tilbagebetaling af kontanthjælp m.v. på grund af indtægter.

I det kan du blandt andet læse, hvornår kommunen kan kræve tilbagebetaling af ydelser, når en borger har tilsidesat sin oplysningspligt eller har modtaget hjælpen uberettiget mod bedre vidende.

Læs notatet her

Sidst opdateret 29.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring