Gå til indhold

Nyt praksisnotat om hjælpemidler

Praksisnotatet ser nærmere på hjælpemiddelssager om glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Vi har for nylig afholdt et temamøde, hvor vi har behandlet sager om hjælpemidler efter serviceloven, herunder glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd. Vi har efterfølgende lavet et praksisnotat med et udpluk af de sager, som blev behandlet på mødet.

I notatet ser vi nærmere på Ankestyrelsens praksis om glukosemåleapparater til personer med diabetes, herunder betingelserne for bevilling af glukosemåleapparat som et hjælpemiddel, som er nærmere belyst i Ankestyrelsens principmeddelelse 30-17

Da Ankestyrelsen har oplevet et stigende antal sager om penisproteser til transkønnede mænd, har vi også behandlet en række sager herom på temamødet for at belyse Ankestyrelsens allerede eksisterende praksis om proteser i forhold til den konkrete problemstilling.

Læs praksisnotatet

Sidst opdateret 23.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring