Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

09.07.2020

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den anden rapport fra Børnesagsbarometret er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind

02.07.2020

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager de sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Lovændring: Kommuner skal fremover bruge Ankestyrelsens skema, når de indbringer en uenighed om kommunernes forpligtelser

01.07.2020

Folketinget har vedtaget en ændring af retssikkerhedsloven. Det betyder, at det nu er obligatorisk for kommuner at bruge Ankestyrelsens skema, når de indsender sager om uenighed om kommunernes forpligtelser.

Grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet

25.06.2020

Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager.

Ny undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse

17.06.2020

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Ankestyrelsen er nu fuld åben

17.06.2020

I dag genåbner Ankestyrelsen i København. Det sker som led i 3. fase af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsen lancerer nye nyhedsbreve

15.06.2020

Vi udvider paletten af nyhedsbreve og lancerer den 1. juli fire nye nyhedsbreve.

Psykolognævnets årsberetning 2019

12.06.2020

Årsberetningen 2019 for Psykolognævnet er netop offentliggjort.

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”

11.06.2020

Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2020

10.06.2020

Læs om det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder, Ankestyrelsens arbejde med kvaliteten af vores sagsbehandling - i arbejdsskadesager kvalitetsmåler vi spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter, Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb, Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet, Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer, Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

09.06.2020

Ankestyrelsen har talt med kommuner og forældre til børn og unge med handicap om deres erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde. Empati, koordinering og forventningsafstemning er blandt løsningerne.

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen

08.06.2020

Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Ankestyrelsen har bedt Silkeborg Kommune redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med ændring af kvalitetsstandard for rengøring

04.06.2020

Ankestyrelsen har behandlet flere sager om klager over Silkeborg Kommunes afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp i form af rengøring efter § 83 i lov om social service.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere, der er gift med EU- eller EØS-statsborgere

04.06.2020

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til borgere, der er gift med personer, der er EØS-statsborgere eller statsborgere i et andet EU-land end Danmark.

Ankestyrelsen i Aalborg åbner igen

02.06.2020

Ankestyrelsen i Aalborg genåbner i dag tirsdag den 2. juni. Det sker i forlængelse af partiernes aftale om en udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2019

29.05.2020

Vi har netop udgivet den sjette årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Har du fået afslag på fritagelse for brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift i perioden 1. januar 2018 - 21. november 2019?

28.05.2020

Har du i perioden fra den 1. januar 2018 og frem til den 21. november 2019 modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor vi stadfæster kommunens afslag på fritagelse for eller nedsættelse af afgifter? Du har nu mulighed for at bede Ankestyrelsen om at behandle din sag igen.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 , maj 2020

15.05.2020

Læs vejledning til kommunerne om hjemmelsgrundlag i Covid-19 situationen.

Status på Ankestyrelsen efter genåbningens fase to

11.05.2020

Med partiernes aftale om en plan for genåbning af Danmark er situationen i Ankestyrelsen uændret.

Ankestyrelsen afholder igen børnemøder med fysisk deltagelse

27.04.2020

Fra og med mandag den 4. maj 2020 afgør vi igen klagesager om tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge, underretningssager og sager om adoption uden samtykke ved fysiske møder, hvor parterne har mulighed for at deltage og komme med deres synspunkter. Møderne bliver afholdt i Ankestyrelsens lokaler.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2020

07.04.2020

Nye tvangsadoptionsregler giver mulighed for, at et barn kan flytte hurtigt til de godkendte adoptanter. I nyhedsbrevet beskriver vi i en artikel de nye regler for midlertidig placering, som blev indført den 1. juli 2019.

Tilsynets nyhedsbrev: Der er grænser for kommuners klimatiltag

02.04.2020

Det kommunale og regionale tilsyn i Ankestyrelsen har netop udsendt deres nyhedsbrev. Her har Ankestyrelsen taget stilling til, om lovgivningen sætter grænser for kommuners klimatiltag.

Ankestyrelsen genoptager sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre

02.04.2020

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig indgribende lidelse. Det skyldes en ændring af serviceloven. Vi genoptager en sag, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, beder om det.

Psykolognævnet går i luften med ny database

01.04.2020

Fra i dag bliver det nemmere at søge i Psykolognævnets database.

Ast.dk - nu mere moderne og tilgængelig

01.04.2020

I Ankestyrelsen arbejder vi dagligt for at give vores brugere af ast.dk en god oplevelse. Det skal være let at navigere i publikationer og tekstindhold på hjemmesiden.

Mulighed for at genoptage sager, hvis mistet efterlønspræmie skyldes en arbejdsskade

20.03.2020

Ankestyrelsen har netop offentliggjort principmeddelelse 2-20. Den drejer sig om muligheden for at få erstatning, hvis det skyldes en arbejdsskade, at man ikke har haft mulighed for at optjene efterlønspræmie i det omfang, man ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Ankestyrelsen afgør fortsat børnesager – men tager nye metoder i brug

20.03.2020

Vi holder fortsat møder og afgør klagesager om tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge. Forældre og børn og unge, som er parter i sagerne, har stadig ret til at udtale sig, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Coronavirus: Status på behandling af sager

12.03.2020

Ankestyrelsen følger statsministerens udmelding om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.

Evaluering af den politiske aftale fra 2014 om et nyt adoptionssystem: Adoptivfamiliens forhold

04.03.2020

Ankestyrelsen har foretaget en evaluering af de initiativer, der retter sig mod adoptivfamiliens forhold.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring