Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Lidt færre fik førtidspension i 2. kvartal

11/10 2017

Kommunerne tilkendte 1.819 førtidspensioner i årets 2. kvartal. Det er et mindre fald i forhold til kvartalet før.

Ankestyrelsen beder Sri Lanka om oplysninger om adoptioner

26/09 2017

Ankestyrelsen skriver nu til myndighederne i Sri Lanka for at få oplysninger om adoptioner i 1980'erne.

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, september 2017

18/09 2017

Læs om tabt arbejdsfortjeneste, ressourceforløb, anbringelsessted, hjemløse, merudgifter til kost og partsrepræsentanter.

Årsredegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

15/09 2017

Ankestyrelsen offentliggør nu den første redegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Fokus er primært på sager, hvor styrelsen ikke kommer frem til samme afgørelse som AES.

Nye principafgørelser i september 2017

06/09 2017

Her finder du resuméer og link til de nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen

Rådgivning til adopterede gør en forskel

Ankestyrelsen | 24/08 2017

Ankestyrelsen oplever stor søgning på tilbuddene inden for Post Adoptions Service (PAS). Adoptanter, adoptivfamilier og professionelle er generelt enige om, at PAS gør en forskel.

Flere førtidspensionister i 2016

16/08 2017

17 procent flere fik førtidspension i 2016 end i 2015, viser Ankestyrelsens årsstatistik. Den viser også, at gennemsnitsalderen for førtidspensionister var 48,2 år i 2016

Nye principafgørelser i juli 2017

06/07 2017

Se de seneste principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Udbetaling Danmark får ret i syv ud af ti klagesager

06/07 2017

Ankestyrelsens redegørelse viser også, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer med at leve op til forvaltningslovens krav. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 4, juli 2017

04/07 2017

Læs om egenbetaling i midlertidige botilbud, forlænget ferie, glukosemåler, gentagne ressourceforløb, undersøgelse om sanktioner og løntilskudsjob.

Ny direktør i Ankestyrelsen

04/07 2017

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har udnævnt en ny direktør for Ankestyrelsen.

Principafgørelser, juni 2017

29/06 2017

Se de seneste offentliggjorte principafgørelser.

Begrænset telefontid i juli

23/06 2017

I juli er Ankestyrelsens telefontid fra klokken 12 til 15.

Færre fik førtidspension i første kvartal 2017 end kvartalet før

21/06 2017

I 1. kvartal 2017 var der færre, der fik førtidspension end i 4. kvartal 2016. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere i udlandet

14/06 2017

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til borgere med bopæl i udlandet. Det sker efter en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 3, juni 2017

01/06 2017

Læs om restriktioner for besøgende, støtte til bilkøb, standsning af sygedagpenge, tilsynet og trappelifte.

Kommuner kan blive bedre til at oplyse sager om tabt arbejdsfortjeneste

01/06 2017

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste viser blandt andet, at der mangler væsentlige oplysninger i lidt over halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste.

Er en blodsukkermåler et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel?

31/05 2017

En ny principafgørelse slår fast, at kommunerne i sager om en blodsukkermåler skal se på, om måleren hører under sundhedslovgivningen som et behandlingsredskab. Hvis ikke skal kommunen vurdere, om borgeren kan få bevilget måleren som et hjælpemiddel efter serviceloven.

Kommuner kan nu få besøg af læringsteam på adoptionsområdet

01/05 2017

Ankestyrelsen tilbyder landets kommuner besøg af læringsteam på adoptionsområdet.

Flere fik førtidspension i fjerde kvartal 2016 end kvartalet før

24/04 2017

Ankestyrelsens kvartalsstatistik for 4. kvartal 2016 kan findes på hjemmesiden.

Første årsrapport efter at Ankestyrelsen har fået ny rolle på adoptionsområdet

07/04 2017

Ankestyrelsen fører et mere aktivt tilsyn med den enkelte adoption, den formidlende organisation Danish International Adoption (DIA) og godkender samarbejder i udlandet. Den nye rolle sker som følge af den nye adoptionslov fra den 1. januar 2016.

Tilsynet bliver en del af Ankestyrelsen

31/03 2017

Fra den 1. april er det kommunale tilsyn en del af Ankestyrelsen.

Kommunerne kan blive bedre til at undersøge, om borgere bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund

24/03 2017

Kommunerne er ikke gode nok til at undersøge, om borgere har rimelig grund til at udeblive fra et tilbud. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af ti kommuners brug af sanktioner overfor personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp og er blevet væk fra et tilbud.

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 2, marts 2017

20/03 2017

Læs om hjemmetræning, anbragte børns personlige forhold, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, læringsteam på børneområdet og Psykolognævnet.

Principafgørelser, marts

10/03 2017

14 principafgørelser og 2 K-meddelelser.

Flere klagede over specialundervisning i folkeskolen i 2016

28/02 2017

I 2016 fik Klagenævnet for Specialundervisning langt flere klager over kommunernes afgørelser om specialundervisning end året før. Det viser den seneste årsrapport fra nævnet.

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, februar 2017

13/02 2017

Læs om advokaters fuldmagter, handicapbiler, mikroøkonomi, tilskud til tandbehandling og veteransager.

Færre fik førtidspension i tredje kvartal 2016 end kvartalet før

19/01 2017

I 3. kvartal 2016 fik færre førtidspension end i 2. kvartal 2016. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

19/01 2017

Nu kan kommunerne igen ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet.

Principafgørelser, januar

10/01 2017

21 principafgørelser og 2 meddelelser fra Klagenævnet for Specialundervisning.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/05 2020

Sidst opdateret 07/05 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring