Gå til indhold

Nyt praksisnotat om sanktioner

Ankestyrelsen har offentliggjort et nyt praksisnotat. Praksisnotatet handler om sanktion efter aktivlovens §§ 36 og 37.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Vi har for nylig afholdt et temamøde, hvor vi har behandlet sager om sanktion efter §§ 36 og 37 i aktivloven.

I praksisnotatet kan du læse om, hvornår en borger kan sanktioneres for at udeblive fra tilbud, og hvornår en borger kan sanktioneres for at udeblive fra jobsamtale.

Praksisnotatet indeholder en beskrivelse af reglerne på området og relevante principmeddelelser. Praksisnotatet indeholder også et kort resumé af de sager, som er blevet behandlet på mødet.

Læs praksisnotatet her.

Sidst opdateret 01.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring