Gå til indhold

Ny undersøgelse: Brugen af netværksplejefamilier kræver særligt fokus i kommunerne

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners erfaring med netværksplejefamilier. Undersøgelsen samler blandt andet op på den praksis, som kommunerne vurderer, fungerer godt i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.

Kommunerne fremhæver blandt andet, at et godt samarbejde i forbindelse med anbringelsen kræver forventningsafstemning og rammer, og at det er vigtigt for samarbejdet med netværksplejefamilierne, at de kommunale medarbejdere ikke har de samme forventninger til netværksplejefamilierne, som de har til de generelt godkendte plejefamilier, fordi disse familier har mindre erfaring med at være plejefamilie end generelt godkendte.

Desuden skal netværksplejefamilien have supplerende støtte, når der er behov, og særligt i starten af anbringelsen er der brug for tæt kontakt. Blandt andet er det vigtigt, at kommunerne hjælper med at understøtte kontakten mellem netværksplejefamilien og de biologiske forældre.

Desuden fremhæver kommunerne, at det er det vigtigt, at ledelsen i kommuner har et tydeligt fokus på at inddrage og understøtte netværket - eksempelvis ved at ansætte medarbejdere, der er specialiserede i dette.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet som led i aftalen om ”Børnene Først”

Hent undersøgelsen

Podcast om undersøgelsen

Sidst opdateret 15.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring