Gå til indhold

Nye praksisnotater på socialområdet

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte og visitering til ældre- og plejeboliger.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1.200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde, som skal behandles på mødet.

Praksisnotatet indeholder en beskrivelse af reglerne på området og relevante principmeddelelser. Desuden indeholder notatet et kort resumé af de sager, som er blevet behandlet på mødet. 

Vi har for nyligt afholdt temamøder, som havde fokus på servicelovens regler om personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) og socialpædagogisk støtte. Et af temamøderne handlede desuden om visitering til ældre- og plejeboliger efter almenboligloven.


Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 mv.

I det ene notat beskriver vi bl.a. reglerne personlig og praktisk hjælp, herunder om personkredsen for hjælp efter servicelovens § 83 og om udmåling af hjælpen. Notatet beskriver også tilrettelæggelsen af hjælpen, herunder borgerens frie valg af leverandør. 

Læs notatet

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

I notatet om socialpædagogisk støtte beskriver vi bl.a. personkredsen for hjælpen, og hvilken hjælp man kan få efter bestemmelsen. Notatet indeholder også en beskrivelse af grænsefladerne til reglerne om personlig og praktisk hjælp og til reglerne om ledsagelse. 

Læs notatet
 

Ældre- og plejeboliger efter almenboligloven

Notatet indeholder bl.a. en beskrivelse af boligtyperne ældre- og handicapvenligboliger og plejeboliger. Desuden beskriver vi, til hvem og hvordan der kan ske visitation til sådanne boliger. 

Læs notatet 

Tidligere praksisnotater

Du kan på hjemmesiden finde en lang række andre praksisnotater om bl.a. servicelovens regler. Fx har vi i marts 2022 afholdt temamøder om længerevarende og midlertidige botilbud og om aktivitets- og samværstilbud. 

Læs notaterne fra temamøderne

Sidst opdateret 22.07.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring