Gå til indhold

Sagsbehandlingstid på voksenhandicap-området

En ny undersøgelse har fokus på sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet i kommuner og Ankestyrelsen. Den viser bl.a., at særligt sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan tage lang tid fra borger ansøger, til der ligger en endelige afgørelse.

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har i en ny undersøgelse kigget på 39 sager på voksenhandicapområdet fordelt på otte kommuner. Vi har undersøgt sagsbehandlingstid og hvilke årsager, der spiller ind på sagsbehandlingstiden.

Undersøgelsen viser, at særligt sager om kontant tilskud (§ 95) og borgerstyret personlig assistance (§ 96) kan tage lang tid fra, at borgeren ansøger til den endelige afgørelse foreligger.

I de to sager med længst sagsbehandlingstid, går der over tre år fra ansøgning til endelig afgørelse på tværs af kommune og Ankestyrelsen. Den lange sagsbehandlingstid skyldes bl.a., at sagerne er komplekse med mange sagsskridt.

Undersøgelsen viser også, at der er forholdsvis stor variation mellem de enkelte sager og hvor lang tid, de forskellige sagsskridt tager. Variationen i sagsbehandlingstiden afspejler, hvor forskelligartede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan være.

I nogle sager kan der fx være brug for at indhente mange oplysninger fra flere forskellige aktører for at afdække borgerens funktionsniveau.

Det er Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen, der står bag undersøgelsen, som handler om i alt fire bestemmelser i serviceloven.

Foruden kontant tilskud (§ 95) og borgerstyret personlig assistance (§ 96) handler undersøgelsen også om sager om hjælpemidler (§ 112) og forbrugsgoder (§ 113).
Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af det rådgivende organ.

Hent undersøgelsen 

Det rådgivende organ består af repræsentanter fra:
• Kommunernes Landsforening
• Dansk Socialrådgiverforening
• Danske Handicaporganisationer
• Børnerådet
• JUSTITIA
• Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
• Institut for Menneskerettigheder
• Rådet for Socialt Udsatte

Sidst opdateret 13.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring