Gå til indhold

Ny undersøgelse om kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners oplevelser med at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Undersøgelsen viser blandt andet, at rådgiverne i kommunerne generelt oplever, at der er et godt samarbejde om håndteringen af sagerne.

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommuner oplever samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I den forbindelse har vi talt med rådgivere på børne- og voksenområdet fra seks kommuner. Rådgiverne har fortalt om deres oplevelser af at samarbejde både med interne samarbejdspartnere i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere.

Undersøgelsen viser, at rådgiverne generelt oplever, at der er et godt samarbejde, når de inddrager samarbejdspartnere i arbejdet ved sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Men der er stor forskel på, hvilke samarbejdspartnere kommunerne gør brug af, samt hvornår og hvordan kommunerne trækker på samarbejdspartnere i håndteringen af sagerne. Undersøgelsen viser også, at rådgiverne oplever et styrket samarbejde, når samarbejdspartnerne har kendskab til hinanden både relationelt og fagligt.

Kommunernes interne samarbejdspartnere er blandt andet videns- og ressourcepersoner, mens eksterne samarbejdspartnere blandt andet er politi, skole og regionale sikkerhedskonsulenter. Undersøgelsen formidler desuden, hvad kommunerne vurderer, at der skal til for at sikre et godt samarbejde om sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol, samt hvilke barrierer kommunerne oplever for samarbejdet.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hent undersøgelsen

Sidst opdateret 22.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring