Gå til indhold

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 99-16

Klager over, at kommuner afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud uden samtykke, kan indbringes for Familieretshuset efter § 131, stk. 3, i serviceloven. Spørgsmål om klage over disse afslag skal rettes til Familieretshuset, da Ankestyrelsen ikke er den kompetente klagemyndighed.

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 99-16. Efter denne principmeddelelse kan klager over en kommunes afslag på at indstille en borger til optagelse i et særligt botilbud ikke påklages til Ankestyrelsen, men derimod til Statsforvaltningen. Siden 2019 skal klager ikke længere indbringes for Statsforvaltningen, men for Familieretshuset.

Principmeddelelse 99-16 vedrører således forhold, der henhører under Familieretshuset. Derfor kasserer Ankestyrelsen principmeddelelsen.

Spørgsmål om klageadgang over en kommunes afslag på at indstille en borger til optagelse i et særligt botilbud skal rettes til Familieretshuset, der er den rette klageinstans.

Sidst opdateret 25.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring