Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

22.04.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Praksisundersøgelse: Kommuner mangler at inddrage oplysninger, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere

21.04.2022

Ankestyrelsen har gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra en samtale eller et tilbud. I over halvdelen af sagerne mangler kommunerne at inddrage relevante oplysninger forud for en afgørelse om sanktion.

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven

12.04.2022

Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Modtager du ikke Digital Post? Måske er din app til E-boks eller Digital Post ikke opdateret

11.04.2022

Vi modtager henvendelser fra borgere, som har problemer med at læse Digital Post. Dette på trods af, at de måske endda har modtaget en sms-notifikation om ny post. Problemet kan skyldes, at du ikke har den seneste version af e-Boks- eller Digital Post-appen.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

11.04.2022

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 16 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2021

30.03.2022

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2021, herunder blandt andet om forsikringsselskabers praksis om skader relateret til graviditet eller fødsel.

Ny undersøgelse: Sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt

24.03.2022

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan landets i alt syv sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, som reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne henholdsvis pligt til at bruge og mulighed for at bruge. Undersøgelsen viser, at de sikrede døgninstitutioner arbejder forskelligt med værktøjerne.

Højesteretsdom om særloven for tidligere udsendte soldater

11.03.2022

Højesteret er enig med Ankestyrelsen i, at særloven for tidligere udsendte soldater ikke lemper de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD, men alene lemper kravene til dokumentationen for sygdomssymptomer.

Ankestyrelsen får ny Digital Post-løsning den 21. marts 2022

11.03.2022

Den nye Digital Post-løsning betyder, at du i overgangsperioden, som løber fra den 18. marts 2022 til den 21. marts 2022, skal kontakte os via vores kontaktformular.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

07.03.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af formue eller indtægter.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2022

28.02.2022

Læs vores vejledning til behandling af sager om særlig støtte, nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten, Højesteret tiltræder Ankestyrelsens praksis om adoption uden samtykke, ny undersøgelse af kommunernes brug af observationer, ny praksisundersøgelse af kommunernes brug af virksomhedspraktik og Ankestyrelsens præcisering af praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk.

Årsrapporten 2021 for Klagenævnet for Specialundervisning

25.02.2022

Rapporten for 2021 giver bl.a. et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Ankestyrelsen har succes med at undervise studerende på Københavns Professionshøjskole

07.02.2022

Styrelsen har udviklet et nyt koncept for undervisning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der har stor værdi for de studerende på socialrådgiveruddannelsen.

Kommende adoptivforældre kan nu skrives op til adoption af både danske og udenlandske børn samtidig

03.02.2022

En regelændring fra 1. februar giver kommende adoptivforældre mulighed for at være skrevet op til adoption af danske børn og udenlandske børn samtidig. Tidligere kunne man kun være skrevet op til enten dansk eller udenlandsk adoption. Kommende adoptivforældre, der allerede er skrevet op til adoption, skal aktivt sørge for at være skrevet op til begge muligheder.

Ny praksisundersøgelse: kommunerne overholder reglerne i størstedelen af sagerne om virksomhedspraktik

01.02.2022

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. I 71 ud af 95 sager har kommunerne bevilget virksomhedspraktik korrekt og dermed i overensstemmelse med reglerne.

Nye muligheder i Talportalen: Nu kan du finde data på børne- og ungesager, tilsynssager og sager om mellemkommunal uenighed.

25.01.2022

Ankestyrelsens Talportal har fået tilføjet endnu flere data, du kan gå ind og søge i. Det drejer sig om børne- og ungesager fx underretningssager, sager om mellemkommunal refusion og tilsynssager om kommuner og regioners overholdelse af den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020

20.01.2022

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

07.01.2022

Ankestyrelsen er klar med tre nye principmeddelelser.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af observationer

04.01.2022

Ankestyrelsen har undersøgt omfanget af kommunernes brug af observationer på voksenhandicapområdet. Samtidig bidrager undersøgelsen med viden om baggrunden for, at nogle kommuner bruger observationer til sagsoplysning.

Ankestyrelsens seneste principmeddelelser

17.12.2021

Se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser om blandt andet klagefrist, tab af erhvervsevne, ressourceforløb og tilbagebetaling af boligstøtte.

Månedsvis opgørelse af sanktioner

17.12.2021

Fra den 1. januar 2020 er kommunernes mulighed for at foretage en samlet månedsvis opgørelse af sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik blevet udvidet.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2021

16.12.2021

Læs om beskyttelse af børn under samvær, ydelsesloftets betydning for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste og særlige fokusområder, når kommunen vil frakende et fleksjob, som er bevilget på et forkert grundlag.

Årsberetning 2020: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

14.12.2021

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2020.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af merudgifter efter servicelovens § 100

10.12.2021

Ankestyrelsen ændrer nu praksis om udmåling af merudgifter ved befordring mellem hjem og arbejde og ved håndsrækninger/serviceydelser, hvor der kan være tilknyttet fradrag efter BoligJob-ordningen (håndværker- og servicefradrag).

Ny undersøgelse: Kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre

07.12.2021

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne varetager deres vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.

Vi er nu klar med et nyt kursuskatalog gældende for 2022 med mere end 60 aktuelle kurser

06.12.2021

Kursuskataloget for vores åbne betalingskurser i 2022 er netop udkommet. Kursusemnerne er blandt andet valgt på baggrund vores undersøgelser og input fra vores tidligere kursister kombineret med viden fra vores klagesager.

Opfordring ved fremmøde i Ankestyrelsen

01.12.2021

Der er indført coronapas på statslige arbejdspladser, og vi beder vores gæster om at hjælpe med at minimere smittespredning ved fremmøde i Ankestyrelsen.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

19.11.2021

Det kommunale tilsyn er klar med nyhedsbrevet for november 2021 med 13 nye udtalelser.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2021

14.10.2021

I nyhedsbrevet kan du læse den anden artikel i vores tema om ressourceforløbsydelse. Du kan også læse, at kommunen skal undersøge grunden til fravær, før den standser børne- og ungeydelse, samt om to nye undersøgelser af kommunernes praksis ved visitation til døgnbehandling for misbrug og af unge anbragt på eget værelse.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring