Gå til indhold

Nye muligheder i Talportalen: Nu kan du finde data på børne- og ungesager, tilsynssager og sager om mellemkommunal uenighed.

Ankestyrelsens Talportal har fået tilføjet endnu flere data, du kan gå ind og søge i. Det drejer sig om børne- og ungesager fx underretningssager, sager om mellemkommunal refusion og tilsynssager om kommuner og regioners overholdelse af den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Du kan nu finde statistik om vores børne- og ungesager i Ankestyrelsens Talportal.  Det er sager, som fx handler om underretninger, anbringelser og tvangsadoptioner.

Også Ankestyrelsens tilsynssager er kommet på talportalen. Det er sager, som fx handler om kommuner og regioners overholdelse af lovgivning i aktindsigter og anden lovgivning, som primært gælder for offentlige myndigheder. Her kan du finde statistik om, hvor mange sager der er afgjort siden 2021, og hvad udfaldet af sagerne har været.

Endeligt er talportalen udvidet med sager om mellemkommunal uenighed. Det er sager, hvor to eller flere kommuner er uenige om, hvilken kommune der er opholdskommune eller om refusion mellem kommunerne.

Foruden disse sager rummer talportalen også meget anden statistik. Du kan fx følge udviklingen i afgørelserne af kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet og på arbejdsskade- og Udbetaling Danmark-området.

Talportalen er skabt, så du hurtigt kan danne dig et overblik over blandt andet stadfæstelses- og omgørelsesprocenter på forskellige sagsområder fra år til år og sammensætte forskellige statistikker. Det er også muligt at overføre data til Excel, hvis du fx har er et særligt behov for at bearbejde og formidle Ankestyrelsens oplysninger om klagesager.   

I Ankestyrelsen bruger vi talportalen  i vores løbende arbejde med at samle op på og koble viden fra vores klagesagsbehandling, tilsyn, praksiskoordinerende aktiviteter og undersøgelser. Den viden stiller vi til rådighed for vores omverden i fx webinarer og ved at udarbejde nye principmeddelelser.

Prøv Talportalen her

Sidst opdateret 26.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring