Gå til indhold

Årsrapporten 2021 for Klagenævnet for Specialundervisning

Rapporten for 2021 giver bl.a. et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Klagenævnet for Specialundervisning giver i sin årsrapport både et overblik over klager og over hvilke tendenser, der har vist sig på området. Blandt andet viser rapporten, at nævnet også i år har behandlet flere sager med børn, der gennem længere tid ikke har været i skole og fortsat ikke er i skole, mens deres sag behandles i nævnet.


Rapporten viser også, at der gennem de seneste år har været et fald i antallet af klager om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, og at den oftest forekommende fejl i kommunes sagsbehandling er utilstrækkelig eller manglende begrundelse i afgørelserne.


Rapporten henvender sig til interesseorganisationer, myndigheder og borgere med interesse for området.
Se hele årsrapporten

Sidst opdateret 25.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring