Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse: kommunerne overholder reglerne i størstedelen af sagerne om virksomhedspraktik

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. I 71 ud af 95 sager har kommunerne bevilget virksomhedspraktik korrekt og dermed i overensstemmelse med reglerne.

Ankestyrelsen har i en ny praksisundersøgelse gennemgået 95 sager om virksomhedspraktik for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Sagerne kommer fra 10 udvalgte kommuner, der i august 2020 har bevilget en virksomhedspraktik til en borger på dagpenge eller kontanthjælp.

Undersøgelsen viser, at kommunerne overholder reglerne i størstedelen af de gennemgåede sager. Det drejer sig om 71 ud af de 95 sager. I de sager har kommunerne både overholdt de overordnede betingelser for at bevilge virksomhedspraktik, ligesom praktikken er givet i overensstemmelse med borgerens forudsætninger, herunder kompetencer og jobmål. I hovedparten af sagerne fremgår det, som krævet, hvilke opgaver borgeren skulle varetage/træne i praktikken. Desuden har kommunerne vurderet korrekt, når de skulle vurdere om virksomhedspraktikken var borgerens hurtigste vej til varig beskæftigelse.

I de resterende 24 sager er der fundet mangler, der enten ville medføre, at Ankestyrelsen hjemviste eller ændrede afgørelsen. I alt 9 sager ville være blevet hjemvist, hvis der var blevet klaget over dem til Ankestyrelsen, mens afgørelsen i de resterende 15 sager ville være blevet ændret. Blandt dem, hvor afgørelsen ville være blevet ændret, er der flere sager, hvor borgeren har kompetencer, erhvervserfaring eller jobmål inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Og oplysningerne i sagerne tyder ikke på, at et brancheskift eller ny uddannelse vil være den hurtigste vej til varig beskæftigelse.

Praksisundersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, fordi en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) trådte i kraft 1.januar 2020, og den skærper bestemmelserne for virksomhedspraktik. Det betyder blandt andet, at det skal fremgå tydeligt, hvilke formål, kommunen og borgeren ønsker opnå.

Hent undersøgelsen

Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik
Se her en kort videopræsentation af centrale resultater fra to undersøgelser, som Ankestyrelsen har lavet om virksomhedspraktik:

Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik

Sidst opdateret 01.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring