Gå til indhold

Ny undersøgelse: Sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan landets i alt syv sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, som reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne henholdsvis pligt til at bruge og mulighed for at bruge. Undersøgelsen viser, at de sikrede døgninstitutioner arbejder forskelligt med værktøjerne.

En reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne pligt til at bruge en række pædagogiske værktøjer, som TV-overvågning og døralarmer, og mulighed for at bruge andre som fx kropsvisitation.

Undersøgelsen viser, at de forskellige værktøjer opleves som en styrke for nogle institutioner, mens andre institutioner oplever, at de ikke understøtter deres pædagogiske praksis. Det kan skyldes faktorer som institutionernes pædagogiske værdigrundlag, deres fysiske rammer, og hvad socialtilsynet har givet tilladelse til.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og indgår som en del af en større evaluering af reformen.
Læs hele undersøgelsen her

Sidst opdateret 24.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring