Gå til indhold

Praksisundersøgelse: Kommuner mangler at inddrage oplysninger, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere

Ankestyrelsen har gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra en samtale eller et tilbud. I over halvdelen af sagerne mangler kommunerne at inddrage relevante oplysninger forud for en afgørelse om sanktion.

I en ny praksisundersøgelse har Ankestyrelsen gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra et tilbud eller en samtale. Undersøgelsen har haft et særligt fokus på gruppen af aktivitetsparate borgere, og om kommunen tager de særlige hensyn til de aktivitetsparate borgere, som fortsat gælder efter, at reglerne er blevet ændret.

Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen i over halvdelen af sagerne enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen, hvis den var blevet behandlet i Ankestyrelsen som en klagesag. Størstedelen af de sager, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere.

I sagerne er der eksempler på, at kommunerne ikke inddrager alle relevante forhold, når de skal vurdere, om borgeren havde en rimelig grund til ikke at opfylde sin rådighedsforpligtelse.
Der er også eksempler på, at kommuner ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt eller ikke har forholdt sig til, om der var andre forhold end de rimelige grunde til, at en aktivitetsparat borger ikke skulle opfylde sin rådighedsforpligtelse, blandt andet om en sanktion ville fremme den aktivitetsparate borgers rådighed.

På baggrund af undersøgelsen vil Ankestyrelsen tilbyde de deltagende kommuner et webinar om viden fra undersøgelsen, og derudover vil fem udvalgte kommuner få tilbudt et læringsforløb. Begge dele for at styrke kommunernes praksis på sanktionsområdet. Derudover har Ankestyrelsen bedt alle de deltagende kommuner om at fremlægge resultaterne fra undersøgelsen for deres kommunalbestyrelse. Et par af disse kommuner er desuden blevet bedt om en tilbagemelding om, hvad de gør på baggrund af undersøgelsens resultater, når sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og er den første af tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev ændret i 2020.

Læs hele undersøgelsen her

Sidst opdateret 29.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring