Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.

Ankestyrelsen afgjorde 4.500 klager over Udbetaling Danmarks afgørelser i 2020. Det viser styrelsens redegørelse for sagsbehandlingen på området i 2020.

Ankestyrelsen fik i 2020 cirka 4.000 klager fra Udbetaling Danmark. De fleste klager handler om boligstøtte, som står for 39 procent af sagerne.

Ankestyrelsen har i 2020 stadfæstet 84 procent af klagerne fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har altså afgjort sagerne korrekt i 84 procent af de sager, der er klaget over. Selvom Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse, kan styrelsen godt have haft kritik af sagsbehandlingsfejl, som Udbetaling Danmark har begået i forbindelse med behandlingen af sagen.  Når Ankestyrelsen har stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelser trods kritik af sagsbehandlingen, skyldes det, at Udbetaling Danmark har rettet op på fx en mangelfuld begrundelse i genvurderingen af deres afgørelse i forbindelse med klagen, eller at Ankestyrelsen har rettet op på den mangelfulde begrundelse. Syv procent af sagerne blev hjemvist, og ni procent blev ændret.  I 2019 stadfæstede Ankestyrelsen 85 procent af sagerne og i 2018 81 procent af sagerne.

Problemer

Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark stadig har problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det gælder især, når Udbetaling Danmark skal begrunde afgørelserne, men der er løbende sket fremskridt. Ankestyrelsen har i 13 procent af samtlige sager kritiseret, at begrundelsen er mangelfuld. Det drejer sig på barselsområdet, boligstøtteområdet og pensionsområdet særligt om begrundelser for beregninger af ydelser og opgørelser af krav.

Til sammenligning påtalte Ankestyrelsen i 2019, at begrundelsen var mangelfuld i 16 procent af sagerne, og i 2018 skete det i 26 procent af sagerne.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder.  I sager efter barselsdagpengeloven er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i 38 procent af sagerne, og i sager efter boligstøtteloven er der udtalt kritik i 36 procent. På området familieydelser har vi påtalt sagsbehandlingsfejl i 30 procent af sagerne. I sager om national pension er der udtalt kritik i 17 procent af sagerne og om international pension i ni procent af sagerne.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark, og hvilke tendenser vi ser i sagsbehandlingen.

Læs hele redegørelsen om Udbetaling Danmark

Sidst opdateret 20.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring