Gå til indhold

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 16 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse, at en kommune ikke lovligt kunne afskære borgere fra at medbringe en bisidder på virtuelle og delvist virtuelle rehabiliteringsmøder.

Du kan også læse en udtalelse om, at kommuner ikke kan udbyde et areal til salg med vilkår om, at arealet bebygges med ”betalbare boliger”.

Læs alle 16 udtalelser om:

 • Aftale om gensidig brugsret
 • Udgifter til advokatbistand i en injuriesag
 • Støtte til husleje eller ved at stille kommunens arealer eller lokaler til rådighed
 • En kommunes mulighed for at lægge ud for borgeres udgifter til afhjælpende foranstaltninger
 • Salg af fast ejendom med vilkår
 • En kommune kunne renovere og udleje dele af en bygning til erhvervsvirksomhed
 • En kommunes salg af en byggegrund til den daværende borgmester
 • Kommunal finansiering af kystbeskyttelse
 • Retten til partsrepræsentation og bistand efter forvaltningslovens § 8
 • Afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbrug
 • Økonomisk hjælp til tandbehandling i Aarhus Kommune
 • Fristen for behandling af en sag i rehabiliteringsteamet
 • Indhentelse af lægelige oplysninger (LÆ 265) i sager om jobafklaringsforløb
 • En bopælskommunes opkrævning af SFO-takst
 • En kommunes administration af reglerne for individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede
 • En kommunes tilsyn efter byggeloven

Du kan læse nyhedsbrevet her 

Ønsker du fremover at modtage Ankestyrelsens nyhedsbreve kan du tilmelde dig her  

Sidst opdateret 11.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring