Gå til indhold

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Læs alle fem udtalelser om: 

  • Retten til at få ordet og til at få en afvigende mening tilført beslutningsprotokollen
  • Initiativretten og retten til at få ordet
  • En kommunes salg af kontrolydelser i forbindelse med sociale klausuler
  • Partshøring inden opsigelse af kontrakt om familiepleje
  • Habilitet i en sag om lokalplan

Du kan læse nyhedsbrevet her

Ønsker du fremover at modtage Ankestyrelsens nyhedsbreve kan du tilmelde dig her  

Sidst opdateret 30.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring