Gå til indhold

Både kommuner og unge med handicap oplever forskelle i støtte ved overgang til voksenlivet

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at både kommuner og unge oplever forskelle i støttemuligheder før og efter det fyldte 18. år på handicapområdet. Undersøgelsen viser også, at arbejdet med tilpasning, kontinuitet i støtten og den unges selvstændighed kan understøtte en god overgang til voksenlivet

I en ny undersøgelse ser Ankestyrelsen både på, hvordan kommuner håndterer overgangen fra barn til voksen, og hvordan unge oplever overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne, og hvilken støtte de unge modtager før og efter det fyldte 18. år.

Undersøgelsen bygger på 17 konkrete sager fra fem kommuner og interview med medarbejdere i fem kommuner og unge i alderen 18-23 år. Interviewene viser blandt andet, at både kommuner og unge oplever forskelle i støttemuligheder før og efter det fyldte 18. år på handicapområdet. For nogle unge kan det medføre en svær overgang til voksenbestemmelserne. For eksempel oplever nogle unge, at de mister fleksibilitet i hverdagen, når de overgår til servicelovens voksenbestemmelser, mens andre fremhæver udfordringer med dækning af merudgifter.

Undersøgelsen viser også, hvad der kan understøtte en god overgang ifølge både unge, kommuner, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.  Kommuner har for eksempel gode erfaringer med at afholde tværgående netværksmøder, at tilpasse den unges støtte op mod det fyldte 18. år og at fokusere på kontinuitet og selvstændiggørelse ved overgangen til voksenlivet.

Hent undersøgelsen

Sidst opdateret 01.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring