Gå til indhold

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2023

Ankestyrelsen har netop offentliggjort sin tiende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg. Redegørelsen giver et samlet overblik over Ankestyrelsens praksiskoordinering og sagsbehandling i 2023.

I årsredegørelsen redegør Ankestyrelsen blandt andet for sit arbejde med at gennemføre en række nye praksiskoordinerende aktiviteter.

For eksempel har Ankestyrelsen gennemført en lang række retssikkerhedsinitiativer med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed på børne- og voksenhandicapområdet, heriblandt juridisk serviceeftersyn af kommunernes praksis på hjemmetræningsområdet og handicapsagsbarometeret, hvor Ankestyrelsens har taget temperaturen på sagsbehandlingen i landets kommuner i sager om ledsagelse efter servicelovens § 97.

Desuden har Ankestyrelsen været i gang med at forberede sig til at afholde to faglige temadage om henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet, som er målrettet sagsbehandlere og faglige ledere i kommunerne. Disse initiativer har Ankestyrelsen gennemført med midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA-reserven).

Derudover har Ankestyrelsen i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen klædt ledere og medarbejdere i landets kommuner på til at kunne omsætte barnets lov og dens intentioner i praksis. Dette gennem virtuelle gå-hjem-møder, workshops og e-læringsmoduler, som har haft til formål at udstyre kommunerne med nødvendig viden og værktøjer til at omstille sig til det nye lovgrundlag på børneområdet.

Læs Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2023

Sidst opdateret 11.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring