Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde cirka 6.500 klager over Udbetaling Danmark i 2022

Udbetaling Danmarks afgørelse er blev stadfæstet i 90 pct. af tilfældene i 2022, og holder dermed samme niveau som i 2021, når det gælder om at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen modtog i 2022 i alt 7.785 klagesager fra Udbetaling Danmark, hvoraf de fleste klager (43 pct.) handler om boligstøtte. Den samlede mængde klagesager er steget i forhold til 2021, hvor vi modtog 4.961 sager. Stigningen kan til dels forklares med, at vi i 2022 har modtaget 620 sager på et nyt område om tidlig pension.

Vi har stadfæstet 90 pct. af afgørelserne, dermed har Udbetaling Danmark altså afgjort sagerne korrekt i 90 pct. af de sager, der er klaget over. I 2021 stadfæstede Ankestyrelsen også 90 pct. af sagerne og i 2020 84 pct. af sagerne.

Selvom Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse, kan styrelsen godt have haft kritik af sagsbehandlingsfejl, som Udbetaling Danmark har begået i forbindelse med behandlingen af sagen.

Når Ankestyrelsen har stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelser trods kritik af sagsbehandlingen, skyldes det, at Udbetaling Danmark fx har rettet op på en mangelfuld begrundelse i genvurderingen af deres afgørelse, eller at Ankestyrelsen har rettet op på den mangelfulde begrundelse.

Problemer
Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark har stadigt færre problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler, bortset fra på det nye sagsområde om tidlig pension.

I 2022 har Ankestyrelsen i ni procent af de behandlede sager kritiseret en mangelfuld begrundelse for afgørelsen. Især i sager om tidlig pension er der mangelfuld henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter.

Til sammenligning påtalte Ankestyrelsen i 2021 mangelfuld begrundelse i seks pct. af sagerne, og i 2020 i 13 pct. af sagerne.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder.

I sager om tidlig pension er der udtalt kritik i 71 pct. af sagerne.

I sager om international pension og national pension er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i henholdsvis 36 og 29 pct. af sagerne.

I sager om barselsdagpenge er der udtalt kritik i 27 pct. af sagerne.

I sager efter boligstøtteloven og på familieydelser har Ankestyrelsen påtalt sagsbehandlingsfejl i henholdsvis 13 og ni pct. af sagerne.

På pensionsområderne har Ankestyrelsen særligt kritiseret, at Udbetaling Danmark ikke har overholdt fristen på fire uger til at genvurdere sagerne.

Læs redegørelsen for 2022 her

Fakta om redegørelser om Udbetaling Danmark
Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.
Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark, og hvilke tendenser vi ser i sagsbehandlingen.

Sidst opdateret 16.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring