Gå til indhold

Ny udtalelse fra det kommunale tilsyn: Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen er kommet med en udtalelse om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at høre handicaprådet over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Baggrunden for udtalelsen er, at tilsynet har modtaget to henvendelser om, at Thisted Kommune ikke har hørt handicaprådet over forslag til besparelser og mere målrettede tilbud som følge af delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Tilsynet har i udtalelsen vurderet, at kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune efter retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2, var forpligtet til at høre handicaprådet over forslag til besparelser og mere målrettede tilbud som følge af delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, inden forslaget blev vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget.

Læs udtalelsen

Sidst opdateret 07.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring