Gå til indhold

Ankestyrelsen sender høring til Danish International Adoption

Ankestyrelsen har i dag sendt en høring til Danish International Adoption (DIA) vedrørende samarbejdet med Sydafrika.

Ankestyrelsen har i dag sendt en høring til DIA vedrørende DIA’s formidlingssamarbejde med Sydafrika. Høringen er sendt i forlængelse af styrelsens agterskrivelse af 12. januar 2024 om at indstille til social- og boligministeren, at godkendelsen til samarbejdet tilbagekaldes.

DIA har indtil den 17. juni 2024 til at komme med eventuelle bemærkninger til høringen, der vil indgå i Ankestyrelsens vurdering af, om styrelsen fortsat vil indstille til ministeren, at godkendelsen til samarbejdet med Sydafrika tilbagekaldes, når de sager, hvor ansøgerne allerede er matchet med et barn, er færdigbehandlet.

Du kan læse vores brev her

Læs tidligere nyheder her:

DIA behandler ikke sager om aktindsigt i egen adoptionssag 

Aktuel status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

Sidst opdateret 03.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring