Gå til indhold

Årsrapporten 2023 for Klagenævnet for Specialundervisning

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Årsrapporten indeholder både statistik vedrørende nævnets sager, beskrivelser af cases og de temaer, der
særligt har været i fokus i 2023. Et af temaerne er sager om skolefravær, da nævnet også i år har behandlet
flere sager med børn, der gennem længere tid ikke har været i skole og fortsat ikke er i skole, mens sagen
behandles i klagenævnet.

Rapporten viser også, at klagenævnet modtager en meget stor andel af årets klagesager i forårs- og
sommermånederne. Den viser desuden, at utilstrækkelig sagsoplysning og mangelfulde begrundelser i
afgørelserne er de største udfordringer for kommunerne i sagsbehandlingen.

Årsrapporten henvender sig til interesseorganisationer, myndigheder og borgere med interesse for
området.

Se hele årsrapporten

Sidst opdateret 29.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring