Gå til indhold

Få styrket sagsbehandlingen igennem et samarbejde med taskforcen på handicapområdet

Landets kommuner har nu mulighed for at ansøge om et taskforceforløb med fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Deltag i et uforpligtende informationsmøde i august.

Kommuner landet over har mulighed for at ansøge om et taskforceforløb, der kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og voksenhandicapområdet.

Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Taskforcen består af både et analyseforløb og et udviklingsforløb. Det samlede forløb for den enkelte kommune strækker sig over to år.

Gennem et taskforceforløb arbejder taskforcen i tæt dialog med kommunen for at styrke og understøtte kvaliteten af kommunens sagsbehandlingen ved bl.a. læringsaktiviteter, sparring mv.

Forløbet indledes med, at taskforcen analyserer kommunens sagsbehandling og kommer med anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Herefter samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at implementere anbefalingerne.

Informationsmøde den 22. august

Der er mulighed for at høre mere om, hvad et taskforceforløb indebærer på et virtuelt informationsmøde den 22. august kl. 10.00 til 11.00.

Mødet vil indeholde flere informationer om forløbet, herunder hvad I som kommune kan få ud af samarbejdet.

Tilmelding til informationsmødet sker ved at skrive til: taskforcehandicap@sbst.dk.

Der er frist for at ansøge om et taskforceforløb den 15. september 2024.

Ansøgningsskema

Kommune om taskforceforløb:

’’Samarbejdet med taskforcen har været afgørende for den socialfaglige udvikling i team børnehandicap. Som mange andre kommuner oplever vi også et stort pres på socialrådgiverne i den daglige praksis. Det betyder, at det kan være svært at få tid og overskud til at se på praksis i fugleperspektiv og foretage nødvendige ændringer og tilpasninger fælles i teamet. Her har taskforcen været med til at fastholde et udviklingsflow, der nemt kunne være gået tabt i en omskiftelig og hektisk hverdag. ’’
- Projektleder i kommune, Team Børnehandicap

Læs mere om forløbet og find vejledning og ansøgningsskema her: https://sbst.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/taskforce-handicap/lange-forloeb

[BOKS]

 

Sidst opdateret 06.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring