Sociale links

Artikel: Sådan registrerer vi sagernes udfald
Ankestyrelsen har præciseret de formelle retningslinjer for, hvordan vi registrerer udfaldet af de enkelte afgørelser - stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Det bruger vi til statistik, ligesom vi nu skriver det i afgørelserne.
Sagsbehandlingstider
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider
Artikel: Kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen
Et af målene i Ankestyrelsens resultatplan for 2019 er kortere sagsbehandlingstid; i 2022 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for blandt andet kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet.
Artikel: Afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2017
Ankestatistikken viser blandt andet, at omgørelsesprocenten på social- og beskæftigelsesområdet har været relativt stabil siden et dyk i starten af 2015.
Artikel: Årsopgørelsen for sagsbehandlingen i 2017
Ankestyrelsen behandlede i 2017 cirka 59.000 sager – det kan du blandt andet læse i Årsopgørelsen for 2017, som fortæller om vores samlede sagsbehandling i 2017.
Artikel: Mere end en tredjedel af vores kommunale sager handler om serviceloven
Nu kan du se Ankestyrelsens ankestatistik for 2. kvartal her på hjemmesiden.
Artikel: Invitation til åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde
Åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde for kommunale faglige mellemledere og tovholdere - tilmeldingsfristen er den 5. april 2019.
Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne
Ankestyrelsen tilbyder nu kurser inden for alle vores fagområder til kommunerne og andre interessenter. Undervisningen bygger på den særlige og specialiserede viden, Ankestyrelsens har gennem de mange sager, vi behandler hvert år.
Artikel: Flere betalingskurser
I 2015 startede vi så småt med at tilbyde betalingskurser. De blev hurtigt fyldt, og antallet af kurser er steget kraftigt i 2016. I 2017 kommer der endnu flere.
Artikel: Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet
Task forcen på handicapområdet tilbyder igen et langt analyseforløb. Kommunerne kan ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet, og fristen er den 21. november 2016.
Artikel : De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre
Sidste sommer begyndte Ankestyrelsen at tilbyde faglige kurser. Interessen har været stor, og i 2016 tilbyder vi endnu flere kurser.
Artikel: Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.
Artikel: En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning
Hjemmetræning er blevet mere udbredt i landets kommuner, men der er fortsat både styrker og udfordringer ved ordningen. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og forældres erfaringer.
Artikel: Undersøgelse af støtten til hjemløse borgere på forsorgshjem og herberger
Ankestyrelsen har undersøgt, om støtten til hjemløse borgere, der opholder sig på boformer, matcher behovet.
Artikel: Adoption uden samtykke – kommunernes erfaringer er begrænsede
Kender kommunerne reglerne, bruger de mulighederne og hvad med råd og vejledning på området? Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af og kendskab til muligheden for adoption uden samtykke.
Artikel: Indsats for mennesker med handicap
Ankestyrelsen er en del af indsatsen mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi har blandt andet lavet to større undersøgelser og senest startet en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder.
Artikel: Sociale tilbud og plejefamiliers erfaringer med socialtilsynet
Ankestyrelsen har undersøgt socialtilsynet set med de sociale tilbuds og plejefamiliernes øjne. Generelt er der tilfredshed, men også plads til forbedring.
Artikel: Kommunerne skelner sjældent mellem forskellige typer af længerevarende botilbud
Ankestyrelsens interviews med fire kommuner tegner et klart billede af, at interviewkommunerne i de fleste tilfælde ikke skelner mellem forskellige typer af længerevarende botilbud, men er meget opmærksomme på borgerens behov for støtte.
Artikel: Hvad ved kommunerne om ikke-vestlige børn og unges udlandsophold?
En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at mange af de udlandsophold, kommunerne kender til, er forlængede ferieophold. Ofte er det dog svært for kommunerne at vurdere, om et udlandsophold giver grund til bekymring.
Artikel: Inspiration til sagsbehandlingen om støtte til handicapbiler
En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen fortæller om seks kommuners gode erfaringer med sagsbehandlingen, når en borger søger om støtte til handicapbil. Formålet er at inspirere andre kommuner.
Artikel: Mere viden om plejefamilier
Ankestyrelsen har undersøgt plejefamiliers baggrund og vilkår. Det skal hjælpe Børne- og Socialministeriet med at udvikle plejefamilieområdet.
Artikel: Magtanvendelse – et praksistjek af reglerne
Reglerne om magtanvendelse er svære at forstå, og de er ikke altid lige lette at bruge i medarbejdernes daglige arbejde. Det viser Ankestyrelsens interviewundersøgelse.
Artikler om undersøgelser fra Nyt fra Ankestyrelsen.
Artikel: Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager om merudgifter til børn og unge – i 32 af sagerne ville vi være kommet til det samme resultat som kommunen i alle dele af afgørelsen, hvis borgerne havde klaget.
Nyhedsbrev oktober 2019
Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Tilmeld dig nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig syv forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen
Her på siden kan du følge med i Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for de mere end 55.000 sager, som vi årligt behandler. Klik dig ind på det område i lagkagediagrammet, du gerne vil se sagsbehandlingstiderne for, følg udviklingen og læs mere om, hvad området indeholder.
Eksempel
Nyhedsbrev om førtidspension
I nyhedsbrevet gennemgår vi reglerne for, hvornår en opholdskommune kan få refunderet sine udgifter til førtidspension fra en tidligere opholdskommune. Vi kommer også ind på, hvorfor vi har ophævet to principmeddelelser.
Viser 61-90 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013