Gå til indhold

Artikel: Årsopgørelsen for sagsbehandlingen i 2017

Ankestyrelsen behandlede i 2017 cirka 59.000 sager – det kan du blandt andet læse i Årsopgørelsen for 2017, som fortæller om vores samlede sagsbehandling i 2017.

Af fuldmægtig Niels Thorning

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter juni 2018.

I årsopgørelsen for 2017 kan du få et overblik over Ankestyrelsens samlede sagsbehandling. Du kan også følge udviklingen på de enkelte sagsområder gennem nøgletal; for eksempel sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent. Her står også, hvor mange af de sager, der er klaget over til Ankestyrelsen, vi har ændret, stadfæstet og hjemvist.

De begreber kan du læse mere om her

Årsopgørelsen viser, at Ankestyrelsen i 2017 afgjorde 59.484 sager. Det er cirka 10.000 flere end i 2016. Tilsvarende fik vi cirka 7.000 flere sager i 2017 end i 2016.

Tre store områder

Vi fik langt flest klager over afgørelser fra kommunerne, Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - i 2017 afgjorde vi flere sager på de tre områder end på alle områder i 2016. Andre områder er for eksempel sager om familieret, kommunalt tilsyn, underretninger og de seks nævn, som vi er sekretariat for.

Tilsyn

I april 2017 blev det kommunale og regionale tilsyn en del af Ankestyrelsen. Tilsynet fører tilsyn med, at kommuner og regioner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, og hørte før til Statsforvaltningen. I 2017 afgjorde tilsynet omkring 1.700 sager.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var for de fleste sagsområder i Ankestyrelsen nogenlunde den samme som i 2016. Der er dog forskelle mellem de forskellige områder, og for eksempel faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en arbejdsskadesag fra 7,3 måneder til 6,1 måneder. Til gengæld steg den fra gennemsnitlige behandlingstid fra 4,6 måneder til 6,2 måneder for sager fra Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen 2017

Vil du følge mere med i tallene?

Hvis du vil følge udviklingen i vores sagsbehandling løbende, kan du se ankestatistik for hvert kvartal på social- og beskæftigelsesområdet. I ankestatistikken for 1. kvartal 2018 kan du for eksempel læse, at vi afgjorde lidt under 6.200 sager. Af de realitetsbehandlede sager er 70 procent af klagerne stadfæstet, mens 30 procent er blevet omgjort, det vil sige enten hjemvist eller ændret. Det er det samme niveau som omgørelsesprocenten i 2017.

Sager om dagtilbudsloven har den højeste omgørelsesprocent, nemlig 40. Den laveste har sager om lov om social pension med 12 procent.

Flere tal - klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

 

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring