Gå til indhold

Sociale links

September 2022

I nyt om beskæftigelse for september finder du en artikel om Ankestyrelsens nye administrative praksis inden for aktivloven. Du kan også læse de fem nye principmeddelelser på området og tre praksisnotater. Og så kan du tilmelde dig de kurser, Ankestyrelsen holder om beskæftigelse i den kommende tid.

Nyhedsbrev 4/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. april 2023. To afgørelser er om det psykiske arbejdsmiljø på henholdsvis et botilbud og på en skole. En afgørelse handler om sikkerhed i arbejdet med en elevator og den sidste sag handler om forsvarlig brug af en langvirker i et bageri.

Juli 2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag. God læselyst.

Juli 2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse om blandt andet en ny undersøgelse af Retssikkerhedsenheden, som belyser, hvilke udfordringer kommunerne oplever ved overholdelse af centrale krav til sagsbehandlingen. Du kan også blive klogere på Ankestyrelsens nye praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne. Derudover har vores direktør Ingeborg Gade skrevet en kommentar, om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Nyhedsbrev marts 2023

I nyhedsbrevet for marts kan du læse seks nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Februar 2022

I Nyt om beskæftigelse for februar kan du bl.a. læse et praksisnotat om særlig støtte til en rimelig billigere bolig og en principmeddelelse om seniorpension.

Nyt om kurser og læring 2023

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2023 er ude nu. Du får her det fulde overblik over Ankestyrelsens åbne kurser for det nye år. Vi tilbyder kurser på fire af Ankestyrelsens lovområder; beskæftigelse, børn, social og arbejdsskade. Vil du gerne dygtiggøre dig i dit fag? Er der et kursus, du allerede nu har planlagt at tage med på? Læs mere og tilmeld dig.

December 2022

I Nyt om Børn for december finder du tre spændende artikler på børneområdet; fx handler den ene om, at forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer. Alle artiklerne er skrevet af nogle af vores sagsbehandlere og konsulenter. Du kan også læse de nye principmeddelelser og praksisnotater på området og få et overblik over kurser i det nye år. Se de ledige stillinger og test din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

Nyhedsbrev 6/2021

Resumé af fem afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde i juni 2021. Den første sag handler om sonografers arbejde med at skanne gravide, den anden sag handler om krænkende handlinger , den tredje sag handler om flere personers løft af altanbeslag, den fjerde sag handler om at forebygge risiko for vold og trusler om vold og den sidste sag handler om at ansatte, der arbejder med epoxy, skal have adgang til håndvask med rindende, håndvarmt vand.

Handelsbetingelser

Her finder du Ankestyrelsens handelsbetingelser gældende for kurser i 2023.

Betalingskurser

Underviserne på vores betalingskurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens særlige viden om konkrete sager og om deltagernes aktuelle behov.

Task Force

Vi deltager i Task Force-forløb for kommunerne.

Folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022

Ankestyrelsen er anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg. Det betyder, at kandidater, der ønsker at opstille til folketingsvalget, skal anmelde det til os. Det betyder også, at partiernes godkendelse af kandidaterne skal meddeles til Ankestyrelsen.

Organisation

Se Ankestyrelsens organisationsdiagram og download det som pdf.

Organisation

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om organisation.

Artikel: Undervisning er også en del af Ankestyrelsens arbejde

Ankestyrelsens opgave er ikke blot at behandle klager. Vi hjælper også sagsbehandlere i kommunerne til at blive bedre klædt på, så de kan træffe de rigtige afgørelser. Over sommeren har vi for eksempel holdt kursus for de fem nye socialtilsyn fra henholdsvis Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner. Det blev fem dage fyldt med forvaltningsret og masser af god dialog.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring