Sociale links

Praktisk om betalingskurser
Her har vi samlet praktisk information, som vi har erfaring for, at Kursussekretariatet bliver spurgt om.
Betalingskurser
Underviserne på vores betalingskurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens særlige viden om konkrete sager og om deltagernes aktuelle behov.
Skræddersyede kurser og læringsforløb
Ankestyrelsen tilbyder at komme til kommunerne og holde kurser og oplæg.
Kurser for kommuner på det frivillige børneområde
Ankestyrelsen udbyder fra 2019 et begrænset antal kurser indenfor det frivillige børneområde.
Adoption - kurser, PAS-rådgivning, PAS-undervisning og temaeftermiddage
Her finder du link til kurser og rådgivning om adoption.
Dialogmøder
Vi udbyder en række dialogmøder inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog .
Læringsteams på adoptionsområdet
Ankestyrelsen tilbyder kommunerne besøg af læringsteams på adoptionsområdet.
Besøg af Ankestyrelsens læringsteam på området for udsatte børn
Vi tilbyder kommunerne besøg af Ankestyrelsens læringsteams på området for udsatte børn.
Besøg af læringsteams
Du kan tilmelde dig kurserne her. De bliver udbudt efter først til mølle-princippet.
Tematiserede besøg af læringsteams
Ankestyrelsen holder et tematiseret besøg i hvert kvartal.
Møder mellem kommune, Statsforvaltning og Ankestyrelsen
Ankestyrelsen tilbyder dialogmøder mellem kommuner, Statsforvaltningen og styrelsen.
Task Force
Vi deltager i Task Force-forløb for kommunerne.
Webinarer
Ankestyrelsens webinarer er onlinekurser, hvor en medarbejder underviser direkte på nettet.
Organisation
Se Ankestyrelsens organisationsdiagram og download det som pdf.
Nøgletal, årsrapporter og resultatplaner
Her kan du læse Ankestyrelsens resultatplan, årsrapport og nøgletal for eksempel sagsantal.
Sagsbehandlingstider
Her på siden kan du se Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for de mere end 55.000 sager, som vi afgør om året. Sagerne handler for eksempel om støtte til børn, ældre og personer med handicap samt sager om arbejdsskade og sociale ydelser.
Sagsbehandlingstider for Ankestyrelsens tre største områder
Sagsbehandlingstider for nævn under Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler også sager, som hører under en række nævn. Her på siden finder du sagsbehandlingstiderne for de enkelte nævn.
Ankestyrelsens sager med frister for sagsbehandlingstiden
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 3.200 sager, hvor der er en lovbestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren. Det drejer sig om sager på børneområdet vedrørende visse sager om anbragte børn, sager påklaget fra ungdomskriminalitetsnævnet, sager om tvangsanbringelse af børn, tvangsadoptionssager og sager om udenlandske adoptioner. Herudover har anerkendelsessager fra Psykolognævnet, magtanvendelsessager og sager om tilbud til forsikrede ledige også forskellige lovbestemte frister.
Artikler om Ankestyrelsen
Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Organisation
Læs artikler om Nyt fra Ankestyrelsen om organisation
Artikel: Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet
Hidtil har Kammeradvokaten forberedt og ført børnesager i retten på Ankestyrelsens vegne. Men nu er vi ved at hjemtage retssagsbehandlingen af en del af børnesagerne.
Artikel: Juridisk hotline – nu endnu mere brugbar
Siden maj 2015 har sagsbehandlere i kommunerne kunne bruge en ny version af juridisk hotline. Den giver meget bedre søgemuligheder og viser langt flere svar online.
Artikel: Kvaliteten i afgørelserne er vigtig
Stort fokus på at nedbringe Ankestyrelses sagsbehandlingstider må ikke gå ud over kvaliteten.
Artikel: Ankestyrelsen – nu med kursussekretariat
Den 10. juni 2015 er vi gået i luften med fagkurser til kommuner, vores øvrige samarbejdspartnere og andre interessenter.
Artikel: Dialog mellem kommuner og Ankestyrelsen på handicapområdet styrker kvaliteten
En ny taskforce på handicapområdet hjælper kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i et gensidigt samarbejde.
Artikel: Undervisning er også en del af Ankestyrelsens arbejde
Ankestyrelsens opgave er ikke blot at behandle klager. Vi hjælper også sagsbehandlere i kommunerne til at blive bedre klædt på, så de kan træffe de rigtige afgørelser. Over sommeren har vi for eksempel holdt kursus for de fem nye socialtilsyn fra henholdsvis Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner. Det blev fem dage fyldt med forvaltningsret og masser af god dialog.
Artikel: Ankestyrelsen har vendt udviklingen
Fortællingen om Ankestyrelsen i 2014 og 2015 må nødvendigvis have de kortere sagsbehandlingstider som udgangspunkt. Fokus har været på målrettet arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og sådan vil det fortsat være i årene frem. Samtidig – og som et led i arbejdet med sagsbehandlingstiderne – er Ankestyrelsen undergået en forandring, og ser nu meget anderledes ud, end for nogle år siden.
Artikel: Flytning – et nyt kapitel i Ankestyrelsens historie begynder
Mandag den 21. juli tager Ankestyrelsen nye lokaler i Teglholmsgade i brug. Det betyder et farvel til de gamle bygninger i Amaliegade, der i over 40 år har huset Ankestyrelsen. Og også et farvel til bygningerne på Borups Allé. I denne korte artikel får du et hurtigt rids af Ankestyrelsens historie og en begrundelse for flytningen.
Artikel:Ny antidiskriminationsenhed skal kortlægge, oplyse og koordinere
Antidiskriminationsenheden er sat i verden for at arbejde med at mindske diskrimination på grund af etnicitet og handikap.
Viser 1-30 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013