Gå til indhold

Folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022

Ankestyrelsen er anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg. Det betyder, at kandidater, der ønsker at opstille til folketingsvalget, skal anmelde det til os. Det betyder også, at partiernes godkendelse af kandidaterne skal meddeles til Ankestyrelsen.

Læs om frister for indlevering til Ankestyrelsen af kandidatanmeldelser og partiernes godkendelse af kandidaterne.

Fredag den 21. oktober 2022 klokken 12.00 er:

  • sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til Ankestyrelsen
  • sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen.

  Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra fristen. Det gælder uanset grunden.

  Kandidater, der ønsker at opstille til folketingsvalget, skal anmelde det til Ankestyrelsen på de blanketter, som Indenrigs- og Boligministeriet har godkendt.

  Blanketterne kan hentes på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

  Hent anmeldelsesblanket

  Lørdag den 22. oktober 2022 klokken 12.00 er sidste frist for partiernes meddelelse til Ankestyrelsen om:

  • godkendte kandidater
  • prioriteret sideordnet opstilling
  • valg på personlige stemmer
  • anmeldelse af partiliste (kun ved kredsvis opstilling).

  Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra fristen. Det gælder uanset grunden.

  Alle meddelelser skal være skriftlige.

  Udvidet åbningstid

  Vi modtager gerne anmeldelser og henvendelser i vores normale åbningstid, som er alle hverdage fra klokken 9.00 til 15.00. 

  Desuden holder vi ekstraordinært åbent for personlige henvendelser på vores kontorer i Aalborg og København. Her modtager vi:

  • indgivelse af kandidatanmeldelser (frist: fredag den 21. oktober kl. 12:00)
  • partiernes meddelelse om godkendte kandidater
  • meddelelse om prioriteret sideordnet opstilling
  • meddelelse om valg på personlige stemmer
  • anmeldelse af partiliste.

  Det sker:

  • Lørdag den 22. oktober 2022 klokken 9.00 til 12.00.  

  Bemærk, at sidste frist for indlevering af kandidatanmeldelser er fredag den 21. oktober klokken 12.00. Indlevering kan altså ikke ske om lørdagen. 

  Det er også muligt at ringe på telefon 33 41 12 00 i samme tidsrum – men kun om ovenstående emner.

  Indleveringsadresser og kontaktoplysninger

  Alle anmeldelser og meddelelser i alle opstillingskredse kan indleveres til Ankestyrelsen i Aalborg eller København.

  Elektronisk indlevering

  Kandidatanmeldelser mv. kan mailes som sikker (krypteret) mail til sikkermail@ast.dk, hvis dit mailprogram er sat op til det.

  Mere om sikre mails

  Fysisk indlevering

  Ankestyrelsen København
  Teglholmsgade 3
  2450 København S

  eller

  Ankestyrelsen Aalborg
  Nytorv 7, 2. sal
  9000 Aalborg

  Åbningstiden er klokken 9.00 til 15.00 på hverdage.

  Post

  Post skal sendes til:

  Ankestyrelsen Aalborg
  Nytorv 7, 2 sal
  9000 Aalborg

  Offentliggørelse af fortegnelser

  Fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i storkredsene, offentliggøres, når fortegnelserne er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet og udsendt til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser.

  Se fortegnelser enten hos Indenrigs- og Boligministeriet eller Danmarks Statistik.

  Indenrigs- og Boligministeriet

  Danmarks Statistik (bemærk, at linket først kan aktiveres, når fortegnelserne er lagt på DS' hjemmeside.)

  Ankestyrelsens opgaver ved folketingsvalget

  Vi skal modtage kandidatanmeldelser, kontrollere dem og lave kandidatfortegnelser. På baggrund af vores fortegnelse får valgbestyrelsen lavet stemmesedler.

  Reglerne om folketingsvalg står i folketingsvalgloven.

  Folketingsvalgloven 

  Ved hvert valg laver Økonomi- og Indenrigsministeriet vejledninger og flere blanketter.

  Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

  Vejledning om opstilling som kandidat til folketingsvalg

  Sidst opdateret 24.10.2022

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring