Gå til indhold

Sociale links

Behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven

Reglerne om hjælp til flytteudgifter er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne betyder, at det nu er den kommune, som borgeren ønsker at flytte til, der skal behandle ansøgningen. Derudover skal sager om hjælp til flytteudgifter ikke længere behandles efter aktivlovens bestemmelse om hjælp til enkeltudgifter.

Igangværende undersøgelser

En hollandsk rapport offentliggjort i februar 2021 har afdækket ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager fra en række lande.

Holland-rapporten

Ankestyrelsen har gennemgået en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager. Rapporten er lavet af en uafhængig komite i Holland og undersøger internationale adoptionssager fra landene Bangladesh, Brasilien, Colombia, Indonesien og Sri Lanka i perioden 1967-1998. Den hollandske regering bestilte undersøgelsen i 2019, og rapporten blev offentliggjort i februar 2021.

Moratorium i Holland

Som følge af den uafhængige komites rapport har Holland valgt at suspendere alle nye ansøgninger om international adoption.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om social kan du læse om krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer, og hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Læs også om Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder og se vores kursuskatalog for 2021.

September 2020

I Nyt om social kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ikke rejser tilsynssag over for Silkeborg Kommune i sag om hjælp til rengøring. Vi har netop offentliggjort en ny undersøgelse om kommunernes brug af serviceloven §§82 a-c, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer. God fornøjelse.

Artikel: Ny undersøgelse om fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevne ved etablering af første fleksjob. Undersøgelsen viser, at kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne, som den skal. Kommunen husker dog ikke altid at begrunde godkendelse af fleksjobbet trods timeforskel og har et varierende fokus på mulighed for progression i jobbet.

Ankestyrelsen har fået en ny talportal

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser på det kommunale social- og beskæftigelsesområde. Det er med den nye talportal blandt andet muligt med et hurtigt klik at få overblik over fx ændringer eller hjemvisninger i en enkelt eller flere kommuner.

Marts 2021

I Nyt om social kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens afgørelse i undersøgelsen af kommuners brug af private konsulenter på socialområdet. Vi har fået en ny talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om Ankestyrelsens afgørelser. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Blanketter

Nedenfor finder du blanketter og skemaer til bl.a. supplerende oplysninger, CKA-sager, Udbetaling Danmark-sager, Ankeskema og skema til mellemkommunual uenighed.

Nyhedsbrev 1/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet i januar 2021. De tre første afgørelser handler om virksomhedernes ansvar for egne ansatte selvom en anden har ansvaret for stillads, fællesområde eller adgangsvejen mv. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet påbud om etablering af punktudsug til at fjerne sundhedsskadelige svejserøg. I den sidste afgørelse fastholdt nævnet påbud om recirkulering af luft og hjemviste afgørelse om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring