Sociale links

Godt i gang
Den dag, du træder ind ad døren, starter dit strukturerede introduktionsprogram, hvor du lærer både sammen med nyansatte fra andre kontorer og i dit nye kontor.
Din karriere
Fra den dag du træder ind ad døren, har vi planer for din oplæring og udvikling.
Karriereblog
Herunder bliver der løbende opdateret med nye fortællinger om ansatte i Ankestyrelsen
Om hjemmesiden
Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder.
Brug af cookies
Sådan bruger vi cookies.
Om aktiv informationspligt
Vi skal offentliggøre vores retningslinjer for informationspligten. Det står i offentlighedsloven.
Sådan kontakter du Ankestyrelsen
Selvom Ankestyrelsen har afdelinger både i Aalborg, Ringsted og København, har vi det samme telefonnummer og den samme mail.
Om at ringe til Ankestyrelsen
For at gøre ventetiden så kort som muligt, beder vi dig læse siden her, inden du ringer.
Sikre mails
Der er forskellige muligheder, hvis du vil sende en sikker mail til os.
Ankestyrelsens presserum
Sådan kontakter du Ankestyrelsens presseenhed.
Hvornår udtaler vi os i personsager?
Ankestyrelsen hjælper ofte og gerne journalister. Der er dog forskel på, hvad vi kan udtale os om generelt og i konkrete sager.
Hvornår vi udtaler os om vores undersøgelser og statistikker
Vi har via praksis- og velfærdsundersøgelser og statistik viden om forskellige områder og udviklingen. Det hjælper vi gerne medierne med at finde.
Fuldmagt og samtykke til journalister
Vores tavshedspligt kan afhænge af, om en journalist har en skriftlig fuldmagt fra de relevante parter i en sag.
Aktindsigt for medierne
Ankestyrelsen har pligt til at svare på din henvendelse inden for syv dage. Vi skal begrunde det, hvis vi ikke giver dig aktindsigt.
Vision og mission
Ankestyrelsens vision fortæller, hvor vi vil hen som organisation. Missionen beskriver, hvordan vi når derhen.
Strategi 2018 til 2022
Ankestyrelsens langsigtede strategi skal sikre, at vi lykkes med det, Ankestyrelsen er sat i verden for - nemlig at sikre retssikkerhed for borgerne, også i første instans.
Vores opgaver
Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.
Praksiskoordinering
En af Ankestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgere med ensartede sager får ens afgørelser og sagsbehandling overalt i landet.
Forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud
Skal der ske fradrag i integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen, hvis en borger møder for sent i sit beskæftigelsestilbud? Svaret er som udgangspunkt ja, men det er dog alligevel ikke i alle situationer, at det er tilfældet. I visse tilfælde skal forsinkelse ikke betragtes som en udeblivelse fra tilbud.
Afsnit 2: Anbringelse uden samtykke - kommunernes praksis og perspektiver
Dette afsnit handler om kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Hvad er der sket forud for en anbringelse uden samtykke? Og hvad har betydning for, om forældre vil samtykke til en anbringelse eller ej?
Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet
Ankestyrelsen udgiver som noget nyt Børnesagsbarometret. Det er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den første rapport er nu tilgængelig på vores hjemmeside.
Ankestyrelsens principmeddelelser
Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser.
Sådan søger du efter principafgørelser
Med Ankestyrelsens søgeløsning for principafgørelser kan du finde de principafgørelser, som du har brug for.
Tal og undersøgelser
Tal fra Ankestyrelsen
Statistik på klager til Ankestyrelsen.
Hvad er Tal fra Ankestyrelsen?
Velkommen til Tal fra Ankestyrelsen
Vejledning til Tal fra Ankestyrelsen
Vejledning til Tal fra Ankestyrelsen
Statistik
Vi offentliggør statistisk materiale og nye tal om velfærdsudviklingen. Det sker dels som statistikker, hvor du selv kan trække tal, dels som rapporter og publikationer.
Afgørelsestyper og omgørelsesprocent
Hvad betyder en hjemvisning, en ændring/ophævelse og en stadfæstelse? Og hvordan udregner man en omgørelsesprocent?
Begreber og forklaringer
Særligt om statistikken over afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet.
Viser 151-180 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013