Gå til indhold

Læringsforløb skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet

Ankestyrelsen har gennemført læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance for ti kommuner. Undervisningen har haft særligt fokus på reglerne om sagsoplysning og begrundelse, da disse dele af sagsbehandlingen ofte er årsagen til kritik og omgørelser i Ankestyrelsens klagesagsbehandling.

Af fuldmægtig Pernille Tullin Larsen

Ankestyrelsen gennemfører i 2023-2025 læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler til kommuner på voksen- og børnehandicapområdet på udvalgte sagsområder. Sagsbehandlere, rådgivere og ledere fra ti udvalgte kommuner har netop afsluttet et læringsforløb med fokus på de generelle regler om kontant tilskud og om borgerstyret personlig assistance.

Læringsforløbene om de generelle sagsbehandlingsregler indgår i det samlede program ”Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet”, og er en del af retssikkerhedsinitiativerne, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal i november 2021 med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet.

Formålet med læringsforløbene

Formålet med læringsforløbene er at styrke retssikkerheden og kvaliteten på handicapområdet ved at give kommunerne opkvalificerende undervisning om behandlingen af sager på det udvalgte sagsområde og medvirke til kompetenceudvikling i sagsbehandlingen ved undervisning i de generelle sagsbehandlingsregler.

Læringsforløbenes indhold

Målgruppen for læringsforløbene er de kommunale sagsbehandlere og faglige ledere, der beskæftiger sig med fagområdet. 

Hver kommune har deltaget i to undervisningsdage med et særligt fokus på sagsoplysning og begrundelse, da det ofte er de dele af sagsbehandlingen, kommunerne oplever som vanskelige. En udfordring kan fx være at opfylde kravene til sagsoplysning og begrundelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker medvirke til sagens oplysning. 

Deltagerne arbejdede den første dag med et e-læringsværktøj udfærdiget af Ankestyrelsen med relevant materiale om servicelovens bestemmelser om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance og derudover en række fiktive cases om nogle af de konkrete problemstillinger, der kan være relevante i arbejdet med sager på dette sagsområde.

Kommunerne modtog efterfølgende undervisning af Ankestyrelsen på en fysisk læringsdag med en gennemgang af de generelle sagsbehandlingsregler med særligt fokus på reglerne om sagsoplysning og begrundelse.

Deltagerne arbejdede også med cases om nogle af de emner, sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan omfatte, f.eks. personkredsvurdering, udmåling af hjælp, vurdering af borgers evne til at være arbejdsleder og ekstra hjælp under udlandsophold.

Formålet med de anvendte cases er at give deltagerne i læringsforløbet en bedre forståelse for reglerne på baggrund af scenarier, der minder om dem, de kender fra deres daglige arbejde.

I den efterfølgende evaluering af læringsforløbet, har 77 procent af de deltagere, der har besvaret evalueringsskemaet, angivet, at læringsforløbet i høj grad eller i nogen grad har givet dem et øget kendskab til de generelle sagsbehandlingsregler. 89 procent har svaret, at læringsforløbet i høj grad eller i nogen grad vil påvirke deres praksis.

Udvælgelse af kommuner

Læringsforløbene blev tilbudt til ti udvalgte kommuner, der blev udvalgt på baggrund af bl.a. omgørelsesprocenten på sagsområdet ud fra Danmarkskortet i 2019-2021. Der blev i udvælgelsen også taget hensyn til kommunernes størrelse og omfanget af klagesager. Der blev desuden taget hensyn til, om kommunerne har haft andre igangværende initiativer som f.eks. task force-forløb. Deltagelsen i forløbene var frivillig for kommunerne.

Læringsforløbene i 2024 vil have fokus på støtte til bil efter servicelovens § 114, og i 2025 vil læringsforløbet være rettet mod området for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. 

Læs mere om kommunernes evaluering af læringsforløbet 2023

Sidst opdateret 24.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring