Gå til indhold

Enkeltydelser

Læs artikler fra Nyt fra ankestyrelsen om ydelser

Behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven 

Reglerne om hjælp til flytteudgifter er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne betyder, at det nu er den kommune, som borgeren ønsker at flytte til, der skal behandle ansøgningen. Derudover skal sager om hjælp til flytteudgifter ikke længere behandles efter aktivlovens bestemmelse om hjælp til enkeltudgifter.

Læs artiklen

Sådan er reglerne om kommunernes pligt til at yde beboerindskudslån 

En kommune har pligt til at yde støtte til betaling af beboerindskud, når indkomstbetingelserne er opfyldt. Hvis ansøgeren ikke har behov for lånet, kan kommunen give afslag.

Læs artiklen

Artikel: Hjælp til efterregninger for vand, varme og el – kommunerne skal foretage en samlet vurdering

Borgere kan søge om hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens § 81. Det drejer sig om udgifter, som de ikke kan betale uden, at det i afgørende grad påvirker familiens evne til at klare sig i fremtiden. Tre principafgørelser om efterregning for vand, varme eller el behandler tre vigtige elementer i sagsbehandlingen; nemlig forudsigelighed, muligheden for afdragsordning og rådighedsbeløb.

Læs mere

Artikel: Ansøgninger om flyttehjælp – kommunerne har en udfordring med at skelne mellem to forskellige betingelser for hjælp

Ankestyrelsen har behandlet 40 sager om hjælp til depositum på et særligt temaankemøde. I denne artikel bekriver vi de væsentligste udfordringer for kommunerne i disse sager. Det handler blandt andet om, at der findes to bestemmelser i aktivloven, som kommunerne skal bruge, når de behandler ansøgninger om flyttehjælp. Og det ses ofte, at kun den ene bestemmelse er brugt, når kommunerne giver afslag.

Læs mere

Artikel: Kommunen kan hjælpe med udgifterne til at begrave en nærtstående

Udgifterne til at begrave en nærtstående kan være rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det betyder, at kommunen kan hjælpe med at betale udgifterne.

Læs mere

Sidst opdateret 13.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring