Magtanvendelse

Læs artikler fra Nyt fra ankestyrelsen om Magtanvendelse

Artikel: Magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud

Når en borger ikke er i stand til at give et informeret samtykke, skal en flytning behandles efter servicelovens regler om magtanvendelse. Det gælder også, hvis borgeren flyttes til et midlertidigt botilbud.

Læs mere

Sidst opdateret 18.12.2018