Gå til indhold

Juli 2021

I Nyt om social for juli måned kan du bl.a. læse om behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven og om en ny vejledning til afgørelsesbegrebet. Du får også en oversigt over aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer.

Behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven
Reglerne om hjælp til flytteudgifter er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne betyder, at det nu er den kommune, som borgeren ønsker at flytte til, der skal behandle ansøgningen. Derudover skal sager om hjælp til flytteudgifter ikke længere behandles efter aktivlovens bestemmelse om hjælp til enkeltudgifter.

Læs artikel på vores hjemmeside

Sådan er sammenhængen mellem særlig støtte og overløb ved modtagelse af hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Sammenhængen mellem særlig støtte og overløb gør det komplekst for en kommune at beregne en borgers ydelse korrekt. I denne artikel beskriver vi sammenhængen mellem reglerne om særlig støtte og reglerne om hjælp til forsørgelse, hvis borgerens indtægter medfører, at der sker indtægtsoverløb i hjælpen til forsørgelsen i den efterfølgende måned.

Læs artikel på vores hjemmeside


Ny vejledning om afgørelsesbegrebet
Kommunerne træffer hvert år et meget stort antal afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen. Men hvornår er der reelt tale om en afgørelse? Og hvornår er der tale om procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed? Ankestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, som hjælper kommunerne på vej.

Læs artikel og hent vejledningen

Praksisnotater
Ankestyrelsen afgør hvert år 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Læs notat om hjælp til flytteudgifter efter aktivlovens § 85, stk. 1 og 2

Se alle praksisnotater

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud.

Den 2. september 2021 i København: Hjælp til enkeltudgifter (Du kan også vælge kurset den 7. september i Horsens).

Den 29. september 2021 i København: Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven (Du kan også vælge kurset den 5. oktober i Horsens).

Den 30. september 2021 i København: Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov (Du kan også vælge kurset den 12. oktober i Horsens).

Den 6. oktober 2021 i Horsens: Hjælp til forældre til børn med handicap (Du kan også vælge kurset den 13. oktober i København).

Den 27. oktober 2021 i København: Kursus om beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler. (Du kan også vælge kurset den 3. november i Horsens).

Den 28. oktober 2021 i København: Støtte til køb af bil. (Du kan også vælge kurset den 3. november i Horsens).

Den 2. november 2021 i Horsens: Kursus om hjælp til behandlingsudgifter – herunder tandbehandling. (Du kan også vælge kurset den 10. november i København).

Den 4. november 2021 i København: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. (Du kan også vælge kurset den 17. november i Horsens).

Den 9. november 2021 i Horsens: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud. (Du kan også vælge kurset den 18. november i København).

Den 16. november 2021 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion. (Du kan også vælge kurset den 24. november i Horsens).

Se alle vores betalingskurser i vores kursuskalender

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb

Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Se eller gense webinar om æresrelaterede sager
I april måned holdt Ankestyrelsen et webinar om det komplekse område ”æresrelaterede sager”. Emnet blev behandlet med udgangspunkt i konkrete sager. Du kan nu se eller gense webinaret på Ankestyrelsens videokanal video.ast.dk. Her finder du både en sammenfatning af webinaret og en video, hvor VISO deler ud af viden om emnet.

Se webinar om æresrelaterede sager

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på socialområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring