Gå til indhold

Sociale links

Skema og vejledning

Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Kontakt

Her finder du formularer, hvis du vil skrive til os.

Ferie under sygeforløb med løn eller sygedagpenge

En sygemeldt borger kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Borger kan ikke få sygedagpenge fra kommunen under ferien. Arbejdsgiver kan dermed heller ikke få sygedagpengerefusion.

Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet

I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har Ankestyrelsen hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Ny undersøgelse: Når borgere visiteres til et botilbud, er det faglige match i fokus

Når kommunen skal finde det rette botilbud til en borger, er det vigtigste ifølge sagsbehandlerne i seks kommuner, at botilbuddet kan varetage borgerens støttebehov. Det betyder, at det faglige hensyn mellem borgerens problemstillinger og botilbuddets målgruppe og kompetencer vægtes højest. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ny undersøgelse: Udfordringer med at finde et godt match, når kommunerne anbringer en ung på et opholdssted eller en døgninstitution

Det er en udfordrende proces at foretage et godt match mellem en ung og et opholdssted eller en døgninstitution. Både fordi det kræver viden om stedet og dets kompetencer, men også fordi de unge, der anbringes på opholdssteder og døgninstitutioner, har komplekse udfordringer. Det fortæller sagsbehandlere fra seks kommuner i en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet.

Ankestyrelsens kompetence

Ankestyrelsen behandler som øverste administrative klagemyndighed klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.

Klagen

Hvis du er part i en sag, kan du klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på 6 til 8 måneder alt efter, hvilken sagstype der er tale om.

Sagsbehandlingen

Din sags forløb i Ankestyrelsen strækker sig fra, at vi modtager din klage, til at vi sender dig afgørelsen i din sag.

Lægekonsulenterne

Ankestyrelsens lægekonsulenter er erfarne speciallæger, der er ansat hos os ved siden af deres normale arbejde.

Ankemødet

Vi afgør arbejdsskadesager på et ankemøde.

Afgørelsen

Vi sender en afgørelse til dig, når vi har afgjort din sag.

Dispensation

Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.

Forældelse

Din sag kan forældes efter generelle og specielle regler.

Anerkendelse

Efter arbejdsskadeloven er en arbejdsskade en ulykke eller en erhvervssygdom.

Ulykker

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din ulykke som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.

Erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din erhvervssygdom som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.

Ydelser

Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring