Gå til indhold

Eksempel og principafgørelse

Eksempel

En mand flyttede i 2009 fra Kommune A til Kommune B i et botilbud. Kommune A blev refusionspligtig over for Kommune B. Kommune B bevilgede i 2013 førtidspension. I 2014 flyttede manden videre til en ny kommune, fortsat i botilbud. Kommune B blev refusionspligtig over for den nye opholdskommune for udgifter til førtidspension, og Kommune A blev refusionspligtig over for den nye opholdskommune efter andre refusionsregler. Kommune B ønskede refusion fra Kommune A for udgifter til førtidspension i 2015-2016. 

Kommune B havde ikke ret til refusion fra Kommune A, da Kommune B ikke var opholdskommune for manden i den periode uenigheden handlede om. Kommune B’s ret til refusion ophørte, da manden fraflyttede kommunen og fik en ny opholdskommune. Refusionsforholdet mellem Kommune A og Kommune B var reguleret af retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 1 og 2 (medvirken til ophold i boformer i en anden kommune). 

Seksårs- og udskydelsesreglen i § 9 c, stk. 8, havde ingen betydning, da reglen kun bestemmer refusionsforholdet mellem Kommune B og efterfølgende opholdskommuner. 

Principafgørelse 88-13

En mand flyttede i 2004 fra Kommune A til forsorgshjem i Kommune B. Under opholdet på forsorgshjemmet tilkendte Kommune B ham førtidspension. I 2007 flyttede han i egen bolig i Kommune B.

Kommune A var refusionspligtig over for Kommune B efter retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 1 og 2, under forsorgshjemsopholdet. Retten til refusion ophørte, da manden fik egen bolig og dermed erhvervede ny opholdskommune. Da han ikke flyttede fra Kommune B, fandt retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 7 (nu stk. 8) ikke anvendelse.

Principafgørelse 88-13 

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring